W niedzielę 13 marca miało miejsce oficjalne zakończenie ogólnopolskiego projektu młodzieżowego „Jestem, więc zmieniam”, organizowanego przez Stowarzyszenie Youth Human Impact, finansowanego z funduszu Erasmus +.

Projekt zaczął się w grudniu 2015 roku i miał na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej młodego pokolenia oraz pomoc w przygotowaniu projektów i inicjatyw związanych z polityką młodzieżową, zrealizowanych przez uczestników w ich środowiskach lokalnych. Młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach tematycznych, które pomogły im przygotować się do przeprowadzenia inicjatyw, na podstawie których zostali oni przyjęci do projektu „Jestem, więc zmieniam”. Uczestnicy bardzo aktywnie zaangażowali się w działanie i w pełni wykorzystali zdobytą wiedzę. Podczas „Festiwalu projektów”, który miał miejsce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 11 marca, dwuosobowe drużyny prezentowały, to co udało im się osiągnąć podczas trwania całego projektu. Do stoisk chętnie podchodzili inni uczestnicy oraz studenci SGH i inne zainteresowane osoby. Uczestnicy mogli pochwalić się działaniami, które wymagały od nich bardzo dużo pracy i wysiłku, ale dzięki temu odczuli jeszcze większą satysfakcję z osiągniętego sukcesu. Młodzież podjęła się wielu różnych działań. Organizowali debaty, w które angażowali lokalne władze, chcąc zwrócić ich uwagę na problem polityki młodzieżowej. Prowadzili kampanie społeczne promujące np. zdrowy styl życia lub adopcję, zamiast kupna nowego zwierzaka. Do swoich działań udało im się zaangażować zarówno samorządy szkolne jak i terytorialne. Do promocji swoich działań używali różnych środków przekazu takich jak plakaty, ulotki czy filmy. Tego samego dnia młodzież wzięła udział w seminarium  prowadzonym przez przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas którego dowiedziała się jak można pozyskiwać fundusze na realizację różnych inicjatyw. Uczestnicy zaskoczyli swoją kreatywnością i oddaniem nie tylko organizatorów, ale możliwe że również samych siebie. Wielu z nich przekonało się jak wiele znaczy ich głos i że są wartościowymi młodymi ludźmi, którzy mogą przyczynić się do zmian na lepsze nie tylko w swoich środowiska lokalnych, ale i na większa skalę. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy odwiedzili Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Muzeum Wojska Polskiego. Pod koniec dnia, na plaży przy Stadionie Narodowym uczestnicy wypuścili lampiony, a każda osoba przed jego wypuszczeniem mówiła najprzyjemniejsze wspomnienie związane z projektem. Każdy znalazł tu coś dla siebie. Dla niektórych były to warsztaty, dla innych debaty lub spotkania z politykami. Ostatniego dnia odbyło się uroczyste zakończenie i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w projekcie „Jestem, więc zmieniam”. Mimo iż projekt miał już swoje oficjalne zakończenie mamy nadzieję, że nadal jest on inspiracją dla jego uczestników i osób, które śledziły jego przebieg, do tego aby nie bać się podejmować inicjatyw, które mogą przyczynić się do zmian na lepsze.

Stowarzyszenia Youth Human Impact pragnie serdecznie podziękować wszystkim partnerom, za pomoc w realizacji projektu „Jestem, więc zmieniam”. Podziękowania kierowane są do Collegium Civitas i do Szkoły Głównej Handlowej za udostępnienie sal wykładowych oraz do portali działasz.pl, dla studenta.pl oraz SGH TV za patronat medialny. Stowarzyszenie dziękuje również firmie Piątnica oraz Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu Jarosława Kalinowskiego. Podziękowania należą się również osobom zaangażowanym w projekt, czyli trenerom, prelegentom oraz uczestnikom, dzięki którym  „Jestem, więc zmieniam” okazał się wielkim sukcesem.

Skip to content