Nasza historia

W 2014 roku grupa zaangażowanej społecznie młodzieży z Łomży chciała wyjść ze swoimi inicjatywami poza mury szkoły i zaangażować się na poziomie międzynarodowym. Zaczęliśmy wtedy funkcjonować jako nieformalna grupa młodzieży pod nazwą Youth Human Impact. Naszym celem było działanie na rzecz edukacji społeczeństwa i aktywnego obywatelstwa. Tak też w tym samym roku udało nam się zrealizować pierwszy projekt – międzynarodową wymianę młodzieży w partnerstwie z organizacją pozarządową z Litwy. W ramach naszej inicjatywy pt. „Śladami Praw Człowieka – poznajemy przeszłość, zmieniamy teraźniejszość” dokonaliśmy analizy historycznej procesów tworzenia się tych fundamentalnych zasad oraz ich przestrzegania. Projekt okazał się być ogromnym sukcesem i otrzymał renomowaną nagrodę w dziedzinie edukacji „Eduinspiracje” za najlepszą inicjatywę realizowaną we współpracy z Litwą. Została ona przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Uznaliśmy zatem, że musimy działać dalej i robić jeszcze więcej!

 

W kolejnym roku zaangażowaliśmy nowych aktywistów i sformalizowalismy naszą organizację. Założyliśmy Stowarzyszenie i od tego momentu kontynuujemy pracę na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i poprawy jakości edukacji. W ciągu naszej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy ponad 30 międzynarodowych projektów, lokalnych inicjatyw i działań ogólnopolskich. Osiągnęliśmy wiele celów, pokonaliśmy szereg wyzwań oraz rozwinęliśmy Stowarzyszenie strukturalnie i tematycznie. Zbudowaliśmy sieć kontaktów w Polsce, Europie i na całym świecie. Inspirację do kolejnych działań stanowią dla nas problemy społeczne współczesnego świata, z którymi nasza cywilizacja styka się na co dzień. 

Skip to content