WSPÓŁPRACA

Z innymi organizacjami pozarządowymi
Nasza działalność opiera się na współpracy z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi. Dzięki temu mamy możliwość realizowania projektów z partnerami z całego świata, pogłębiania naszej wiedzy o różnorodności kulturowej, wzajemnego uczenia się od siebie czy wymiany doświadczeń.

Z wolontariuszami
Stowarzyszenie współpracuje z licznymi wolontariuszami, którzy na co dzień usprawniają pracę organizacji i mają możliwość uczestniczenia w projektach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, a także rozwoju swoich umiejętności z zakresu planowania i organizacji wydarzeń. Każdy z nich jest jest ważną częścią naszego zespołu, ma możliwość wdrożenia w życie własnych pomysłów oraz otrzymania od nas cennych wskazówek.

Z mediami
Nasza praca byłaby o wiele bardziej utrudniona gdyby nie współpraca z portalami, radiem, prasą i telewizją, które pomagają nam w promocji naszych działań. Dzięki nim docieramy zawsze do osób, do których bezpośrednio kierujemy dane przedsięwzięcie.

 

 

Z instytucjami publicznymi
Do przeprowadzenia projektów są ważnie nie tylko chęci, ale i możliwości. Dają nam je władze lokalne, regionalne, krajowe i europejskie poprzez organizację konkursów czy wsparcie naszych pomysłów. Działamy wspólnie na rzecz społeczności lokalnych oraz umacniania współpracy instytucjonalnej.

Z firmami i ekspertami
Aby uczestnicy naszych inicjatyw mieli możliwość rozwoju swoich umiejętności miękkich i twardych oraz wsparcia materialnego w organizacji wydarzeń, bardzo ważna jest współpraca z firmami. Cenimy sobie wiedzę ekspercką, chcemy przekazywać ją dalej oraz wciąż doskonalić swoje umiejętności.

Chcesz z nami współpracować? Napisz śmiało!

9 + 1 =

Skip to content