KTO JEST KIM

Patryk Klej
Prezes Stowarzyszenia

Magdalena Lutrzykowska
Project Manager

Milena Łuba
Office Manager

Magdalena Oskiera
Project Assistant

Karolina Cholewa
Office Assistant

Remigiusz Kania
Project Assistant

Natalia Górniak 
International Relations

Kornelia Minkiewicz
Wolontariuszka