Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Stowarzyszenie Youth Human Impact zaprasza do składania ofert w postępowaniu Nr 1/2020 oudzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (t.j. Dz. U....
Skip to content