EDUreformowalni

Edukacja dla młodych ludzi jest ważnym aspektem życia i rozwoju. Od niej często zależy miejsce, w którym znajdzie się, w przyszłości młody człowiek. Jak najlepsze wykształcenie zapewnia większą atrakcyjność na rynku pracy. Na przestrzeni lat, zmiany w systemie edukacji, a konkretnie w programach edukacyjnych powtarzały się regularnie, natomiast od roku 1999 w historii polskiej edukacji nie było jeszcze tak dużej reformy i przewrotu w systemie polskiego szkolnictwa, jak reforma z 2017 r. Na ten temat pojawiają się liczne wypowiedzi ekspertów, rodziców oraz rządu, ale gdzie możemy usłyszeć zdanie osób, których najbardziej dotyczy poruszany temat?

 

Miej swój głos

 

Brak możliwości, dzięki której młodzi ludzie mogliby uczestniczyć w zmianach ich dotyczących rozwiązuje nasz projekt- EDUreformowalni. Młodzież, która weźmie udział w tym przedsięwzieciu będzie mogła przedstawić swoje pytania, obawy, pomysły, a także zdobyć wiedzę na temat przyszłości polskiej edukacji. Natomiast decydenci i politycy poznają zdanie młodych oraz zaprezentują swoje plany i swój punkt widzenia oraz zaargumentują decyzję o tak dużej reformie.

 

Zaangażuj się

 

Podczas projektu przeprowadzane będą bloki warsztatowe oraz spotkania z ekspertami. Uczestnicy będą organizować debaty na temat reformy edukacji w swoich miejscowościach z włączeniem społeczności lokalnych, władz samorządowych, władz lokalnych, uczniów i nauczycieli. W tym czasie otrzymają także ciągłe wsparcie merytoryczne od nas. Projekt zakłada również zbudowanie dialogu z osobami decyzyjnymi na szczeblu parlamentarnym oraz ministerialnym, a także zorganizowanie spotkania z decydentami z instytucji, które zajmują się edukacją w naszym kraju. Chcesz przedstawić swoje stanowisko? Dowiedź się więcej i zgłoś się!

Skip to content