Naród polski i ukraiński łączy nie tylko wspólna historia, ale również uprzedzenia, jakie na przestrzeni lat wytworzyły się między nimi. Dlatego tak istotne jest wyjście poza horyzont własnego ja i rozpoczęcie dialogu międzykulturowego, aby promować wiedzę wspólnych o wartościach i tradycjach oraz otworzyć się na nowe doświadczenia.

Wizja nawiązania bliższych relacji, zainspirowała nas do stworzenia projektu „We are not the labels!”, dzięki któremu chcemy obalić sztampowe stereotypy oraz znaleźć wspólne cechy łączące oba narody.

Grupą docelową jest młodzież w wieku 18-25 lat, z Polski i Ukrainy. Wezmą udział w dwóch zjazdach, w Lwowie (04 – 08.09.2021) i Krakowie (27.09. – 01.10.2021), podczas których wspólnie będą pracować nad stworzeniem publikacji. Będzie ona promować aktywizm na rzecz zrozumienia i integracji między dwoma kulturami.

Nasi uczestnicy będą brali udział m.in. w warsztatach ze storytellingu oraz spotkaniach z lokalnymi władzami i organizacjami pozarządowymi. Aktywności te pozwolą im na budowanie przyjaznych relacji między młodymi ludźmi, które mamy nadzieję, będą owocować w przyszłości oraz sprawią, że społeczeństwo w którym żyjemy będzie bardziej tolerancyjne.

Cele projektu:

  • stworzenie i wydanie publikacji walczącej ze stereotypami na temat Ukraińców i Polaków, podczas wspólnej pracy 26 uczestników z Polski i Ukrainy podczas 2 pięciodniowych spotkań młodzieży we Lwowie i Krakowie
  • wykorzystanie różnych talenty uczestników do tworzenia publikacji i wykorzystanie nowoczesnych formy wyrazu w nim
  • zorganizowanie 2 spotkań upowszechniających dla młodzieży (pierwsze we Lwowie, drugie w Krakowie) przez uczestników projektu, które będą połączeniem promocji wydawanego wydawnictwa i integracji międzykulturowej
  • zapewnienie warunków współpracy, otwartości, tolerancja i wzajemnego poznawanie się, kultur i obyczajów podczas całego projektu
  • zaangażowanie migrantów (zwłaszcza ukraińskich studentów studiujących w Polsce i młodzieży z mniejszości polskiej na UKR) oraz lokalnych działaczy w tworzenie materiałów do publikacji
  • promocja dialogu międzykulturowego między narodami polskim i ukraińskim znajdując podobieństwa i zaprzeczając stereotypom
  • warsztaty dziennikarskich z elementami międzykulturowego storytellingu
  • zaangażowanie uczestników na każdym etapie projektu
  • zaangażowanie społeczności lokalnej Lwowa i Krakowa podczas realizacji projektu.

Wartość dofinansowania: 59 084, 64 zł

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz ze środków budżetu państwa.