Stand for SDGs

Stand for SDGs

Projekt został sfinansowany dzięki funduszom otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. W marcu 2021 roku odbyliśmy wizytę przygotowawczą wraz z organizacją pozarządową Terram Pacis z Oslo. To nasza...
Inicjator w Akcji

Inicjator w Akcji

Masz pomysł na autorski projekt, ale brakuje Ci doświadczenia i finansów na jego realizację? Chcesz zorganizować turniej sportowy lub konferencję, wyprodukować film, przeprowadzić grę miejską albo warsztaty dla osób starszych?  Wraz...
Robot VS Człowiek

Robot VS Człowiek

Projekt kierowany był do młodzieży, która zaczyna swoją przygodę na rynku pracy. Poszukujący pracy młodzi ludzie często napotykają problemy związane z tymi działaniami – szkoła nie przygotowuje ich do prawdziwego życia. Poprzez...
Mały BigBen

Mały BigBen

Projekt kierowany był do dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin ubogich i wielodzietnych. Poprzez realizację projektu uświadomiliśmy dzieciom, jak szkodliwe są skutki nadużywania internetu oraz przedstawiliśmy alternatywne formy spędzania czasu,...
Your Earth, Your Life

Your Earth, Your Life

Głównym celem tego projektu było uświadamianie społeczeństwa w zakresie ekologii. Był to projekt międzynarodowy z udziałem Litwinów, który odbył się w lipcu 2016 w Gdańsku. Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego...