Stand for SDGs

Stand for SDGs

Projekt został sfinansowany dzięki funduszom otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. W marcu 2021 roku odbyliśmy wizytę przygotowawczą wraz z organizacją pozarządową Terram Pacis z Oslo. To nasza...
Inicjator w Akcji

Inicjator w Akcji

Film edukujący społeczeństwo na temat łuszczycy, darmowy bieg dla wolontariuszy, społeczność młodzieży zainteresowanej technologią i programowaniem, seria plakatów czy album z grafikami… brzmi jak dorobek poważnej organizacji...
Robot VS Człowiek

Robot VS Człowiek

Projekt kierowany był do młodzieży, która zaczyna swoją przygodę na rynku pracy. Poszukujący pracy młodzi ludzie często napotykają problemy związane z tymi działaniami – szkoła nie przygotowuje ich do prawdziwego życia. Poprzez...
Mały BigBen

Mały BigBen

Projekt kierowany był do dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin ubogich i wielodzietnych. Poprzez realizację projektu uświadomiliśmy dzieciom, jak szkodliwe są skutki nadużywania internetu oraz przedstawiliśmy alternatywne formy spędzania...