Aren’t we all creative? – to pytanie ciągle chodziło nam po głowie, kiedy pracowaliśmy nad koncepcją projektu dotyczącego aktywności kulturalnej dorosłych. I wtedy wpadliśmy na ten pomysł! Długoterminowy projekt „We are all creative” jest partnerstwem strategicznym realizowanym we współpracy między organizacjami z Polski, Włoch i Hiszpanii.

Skąd wziął się nasz pomysł? Jako aktywni w sektorze kultury i edukacji działacze, dostrzegamy brak oferty kulturalnej dla osób w średnim wieku. O ile dla młodzieży i seniorów jest przeznaczonych dużo zajęć w ośrodkach kultury, muzeach, uniwersytetach trzeciego wieku itp., o tyle osoby w średnim wieku mają mocno ograniczone możliwości uczestnictwa. Według badań Eurostatu z 2015 roku w krajach partnerstwa utrzymuje się niski procent osób w wieku 40-70 lat, biorących udział w aktywnościach kulturalnych. Pandemia i wprowadzone restrykcje spowodowały zamknięcie wielu miejscu kultury a sektor kultury nie otrzymał należytego wsparcia finansowego od władz państw, co wpłynęło na zmniejszenie oferty wydarzeń lub przeniesienie części z nich do internetu.

My chcemy to zmienić. Chcemy, aby osoby dorosłe nie tylko chętniej brały udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też rozwijały swoją kreatywność, ciekawość świata i otwartość.

Projekt organizujemy we współpracy międzynarodowej, ponieważ każdy kraj oferuje inne spojrzenie na kulturę, a ponadto taka współpraca gwarantuje poszerzenie horyzontów.

Koncepcja projektu obejmuje szereg różnorodnych działań na terenie wszystkich krajów partnerskich: spotkania przygotowujące, spotkania mające charakter szkoleń, cykl warsztatów dla osób dorosłych w krajach uczestniczących, przygotowywanie własnych wydarzeń artystycznych przez dorosłych oraz działania upowszechniające.

Oto nazwy (i tematy) poszczególnych zjazdów w ramach projektu:

  • „Culture at home” – Włochy
  • „Musical challenges” – Polska
  • „New art for adults” – Hiszpania

Pierwszy zjazd już za nami. Odbył się on we Włoszech, w miejscowości Messyna na Sycylii w dniach od 04 do 11 czerwca 2022 roku. Podczas tygodniowego spotkania uczestnicy odbyli serię szkoleń i warsztatów na temat metod aktywizacji osób dorosłych w sferze kultury oraz organizowania wydarzeń kulturalnych.

Jednak, planowanie dużych wydarzeń, na przykład związanych z kulturą czy sztuką, wymaga bardzo dobrej organizacji pracy i umiejętności podejmowania długofalowych decyzji. W tym pomogła sztuka zarządzania projektami, warsztaty a ten temat również znalazły się w harmonogramie czerwcowego zjazdu. Dzięki temu uczestnicy zobaczyli, że podchodząc do codziennych zadań w pracy czy domu jak do projektów, mamy większe szanse na sukces.

Teraz czas na porcję zdjęć z wyjazdu! 😉

Kolejny zjazd już niedługo! Bądźcie z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content