Projekt został sfinansowany dzięki funduszom otrzymanym od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

W marcu 2021 roku odbyliśmy wizytę przygotowawczą wraz z organizacją pozarządową Terram Pacis z Oslo. To nasza pierwsza współpraca z norweskimi partnerami oraz pierwszy projekt w ramach Funduszy EOG i Norweskich. Oto, co wspólnie wypracowaliśmy przez te dni.

Celami wizyty było nawiązanie bilateralnego partnerstwa pomiędzy NGO z Polski i Norwegii, stworzenie koncepcji wspólnego projektu dla młodzieży i wzmocnienie stosunków dwustronnych w zakresie edukacji wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce dot. edukacji młodzieży. Ze względu na obostrzenia dotyczące podróży związane z pandemią COVID-19, wizyta odbyła się w formule online.

Dzięki uczestnictwie w wizycie nasze organizacje lepiej się poznały, nawiązały trwałe partnerstwo na przyszłość i zobowiązały się do wspólnego aplikowania o fundusze na realizację wspólnych projektów w przyszłości w ramach Programu Edukacja. Efektywnie pracowaliśmy nad koncepcją wspólnego projektu. Podnieśliśmy swoją świadomość na temat inicjatyw podejmowanych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w wymiarze społecznym w Polsce i Norwegii.

Wspólnie opracowaliśmy koncepcję projektu wizyty studyjnej w siedzibie organizacji Terram Pacis w Oslo o tematyce przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w Polsce. Jej głównym celem będzie profesjonalny rozwój zawodowy kadry pracowników młodzieżowych Stowarzyszenia Youth Human Impact o nowe kompetencje, wiedzę i umiejętności w dziedzinie pracy z młodzieżą metodami edukacji pozaformalnej na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć, reagowania na nią i promowania kultury pokoju poprzez pozbawioną przemocy komunikację w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu partnerowi za współpracę i nie możemy się doczekać kolejnych wspólnych inicjatyw!


Skip to content