Krótko o projekcie

W dniach od 19 do 27 lipca w Łomży odbył się międzynarodowy projekt edukacyjny poświęcony rozwijaniu kompetencji miękkich pt. „SKILLfully”.

Do Polski przyjechali uczestnicy z kilku krajów europejskich, takich jak: Belgia, Litwa, Północna Macedonia, Portugalia, Słowacja oraz Włochy.

W harmonogramie projektu znalazły się warsztaty dotyczące zarządzania stresem, zarządzania ryzykiem i projektami, a także work-life balance czy techniki relaksacyjne. Każdy znalazł coś dla siebie!

Przebieg projektu

W zarządzaniu projektami kluczowe są kompetencje miękkie.

Oprócz twardych umiejętności, coraz bardziej docenia się prace zespołową oraz mentalny aspekt pracy. Z badań wynika, że poziom stresu i wypalenia zawodowego wzrasta, a coraz młodsze osoby są mu narażone.

Naszym celem było stworzenie projektu, który wyposaży młodzieżową kadrę w narzędzia do radzenia sobie z aspektami mentalnymi zarządzania projektami, co mogłoby zwiększyć ich efektywność i dobre samopoczucie.

Podczas projektu uczestnicy zdobyli wiedzę na temat zarządzania stresem, korzystając z konkretnych narzędzi, które mogli później wykorzystać w pracy z młodzieżą.

Głównym celem projektu było także przybliżenie uczestnikom problematyki wypalenia zawodowego i opracowanie metod zapobiegania mu. Uczestnicy zdobyli również umiejętność rozpoznawania objawów wypalenia i spadku efektywności u siebie oraz wśród młodzieży, z którą pracują.

Podstawowe informacje dotyczące projektu

Nazwa projektu: SKILLfully

Data: 19-27.07.2023

Miejsce: Łomża

Rodzaj mobilności: Training Course

Kraje uczestniczące
Polska
Belgia
Litwa
Północna Macedonia
Portugalia
Słowacja
Włochy

Cele projektu:

 • Zwiększenie wiedzy uczestników projektu o zarządzaniu projektem
 • Rozwój kompetencji personalnych i społecznych uczestników
 • Zwiększenie wiedzy o zarządzaniu stresem
 • Zwiększenie wiedzy o identyfikowaniu i zarządzaniu emocjami
 • Uporządkowanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektem
 • Poznanie wypalenia zawodowego i sposobów jego przeciwdziałania
 • Wypracowanie nowych metod zarządzania zespołem
 • Zwiększenie wiedzy o budowaniu konstruktywnych opinii zwrotnych
 • Podniesienie jakości pracy z młodzieżą poprzez budowanie wsparcia
 • Wymiana doświadczeń z promocją działalności organizacji
 • Opracowanie planów działań i podręczników przez organizacje partnerskie
 • Podniesienie poziomu współpracy z młodzieżą poprzez budowanie świadomości o emocjach
 • Rozwijanie współpracy międzynarodowej poprzez planowanie wspólnych działań
 • Włączenie osób z mniejszymi szansami w działania i umożliwienie im rozwijania kompetencji
 • Poznanie różnorodności kulturowej w krajach partnerskich
 • Budowanie samoświadomości i samooceny w roli pracownika młodzieżowego
 • Rozwój umiejętności miękkich i wymiana doświadczeń
 • Rozpowszechnianie treści zachęcających młodych ludzi do uczestnictwa w projektach Erasmus+
 • Aktywne uczestnictwo pracowników młodzieżowych
 • Wymiana dobrych praktyk

Galeria

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content