W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o erozji demokracji w wielu krajach. Odbywa się to małymi krokami, często niezauważalnymi na co dzień. Właśnie dlatego przeprowadzamy projekt dotyczący łamania praw człowieka. Projekt „Traces of Memory –Zachować Pamięć” prowadzony jest obecnie w Krakowie w dniach 2 – 9 stycznia 2023.

W dzisiejszym świecie, kiedy ciągle słyszymy o dyskryminacji oraz łamaniu podstawowych praw, należnych ludziom z racji urodzenia warto przyjrzeć się, jak wyglądało łamanie praw człowieka w przeszłości, aby skłonić młodych ludzi do refleksji i głębszego zrozumienia tego problemu.

Celem projektu jest zgłębienie wiedzy na temat zbrodni Holokaustu oraz wydarzeń II Wojny światowej oraz wspólna refleksja na temat zagrożeń, jakie płyną z łamania praw człowieka, nietolerancji i dyskryminacji na płaszczyźnie osobistej i społecznej.

Projekt „Traces of Memory – Zachować Pamięć” odbywa się właśnie w Krakowie – wielokulturowym, bogatym historycznie mieście leżącym w obszarze byłej Galicji. Miasto to odgrywało wielką rolę w wydarzeniach II wojny światowej. Niedaleko Krakowa znajduje się także Oświęcim, a tam były obóz koncentracyjny KL Auschwitz – Birkenau, który będą zwiedzać uczestnicy projektu.

Podczas projektu chcemy zwrócić uwagę młodzieży na globalny problem łamania praw człowieka. Dzięki współpracy między dwoma krajami – Polską i Niemcami – pojawiła się możliwość szerszego spojrzenia oraz pogłębienia horyzontów myślenia młodzieży i zrozumienia kwestii związanych z dyskryminacją oraz prawami człowieka, a także porozmawiać na temat wszechobecnej mowy nienawiści.


W harmonogramie projektu przewidziano różne zajęcia, które skupią się na pracy w grupie, wspólnej analizie i refleksji. Uczestnicy wezmą udział m. in. w zwiedzaniu i warsztatach organizowanych przez Żydowskie Muzeum Galicja oraz wykładzie prowadzonym przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, a także odwiedzą wspomniane Muzeum Auschwitz. Odbędzie się również debata oksfordzka oraz gra terenowa po krakowskim Kazimierzu.

„Traces of Memory – Zachować Pamięć” prowadzony jest przy współpracy z „ZSI – Zentrum für Soziale Innovation” z Niemiec.

Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Skip to content