Projekt kierowany był do młodzieży, która zaczyna swoją przygodę na rynku pracy. Poszukujący pracy młodzi ludzie często napotykają problemy związane z tymi działaniami – szkoła nie przygotowuje ich do prawdziwego życia. Poprzez realizację projektu chcieliśmy złamać stereotypy, pokazać potrzebę integracji i poznania kultury naszego partnera oraz zainteresować tematem postępu technologicznego i zmian na rynku pracy obu stron projektu.

Projekt został sfinansowany ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Skip to content