W środę 23 sierpnia w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi GOKIS odbyło się wyjątkowe wydarzenie. W prowadzonej przez nas od ponad dwóch lat  Świetlica socjoterapeutyczna w Białym Kościele odbyło się oficjalne podsumowanie projektu „Przełamując falę”. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będącego częścią Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym dokładnie zajmuje się Placówka?

Kadra Placówki Wsparcia Dziennego wspiera nie tylko rodziców i opiekunów w opiece i wychowaniu, ale także dzieci i młodzież w nauce, realizowaniu swoich pasji, odkrywaniu talentów oraz nawiązywaniu nowych przyjaźni.

W harmonogramie zajęć Placówki znalazły się zajęcia m.in. z języka angielskiego, robotyki, pedagogiki oraz teatru i innych dziedzin które nasi goście poznali dzięki wspaniałemu filmikowi nagranemu przez podopiecznych Świetlicy wraz z opiekunami oraz prezentacji multimedialnej zawierającej zgromadzone przez ponad dwa lata wspomnienia utrwalone na fotografiach!

Projekt nie udałby się bez wsparcia Gmina Wielka Wieś, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi GOKIS, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również kadry Szkół z terenu Gminy Wielka Wieś.

Spójrzcie na zdjęcia – uśmiechy na twarzach podopiecznych Placówki (i ich rodziców) znaczą tak wiele! ❤️

Skip to content