W dniach 21-28 marca odbyła się w Kopenhadze wymiana młodzieżowa „You’re welcome” organizowana przez Copenhagen Youth Network, finansowana z programu Erasmus +. W projekcie wzięło udział 60 uczestników w grupach 5-osobowych z Polski, Litwy, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Węgier. Projekt dotyczył szeroko rozumianej gościnności. Podczas warsztatów wymieniliśmy się informacjami o tym, jak wygląda gościnność w innych krajach w odniesieniu do różnych sfer życia. Dowiedzieliśmy się jak w danych państwach przyjmuje się gości w domu, ale również jak przyjmuje się obcokrajowców. W grupach napisaliśmy manifest dobrego gospodarza, w którym każda grupa zawarła 10, jej zdaniem najważniejszych, punktów charakteryzujących osobę gościnną. Wzięliśmy także udział w seminariach, które prowadzili ludzie zajmujący się zagadnieniem otwartości i gościnności na co dzień. Mieliśmy również możliwość zwiedzenia Kopenhagi i poznania duńskiej historii i kultury. Podczas wymiany nauczyliśmy się wielu rzeczy, które wykorzystamy w przyszłości przy organizacji naszych projektów. Poznaliśmy grupę kreatywnych, aktywnych ludzi, z którymi wymieniliśmy się doświadczeniem i dobrymi praktykami i z którymi z pewnością nawiążemy współpracę.

Skip to content