Depresja reprezentuje jedno z powszechnych zaburzeń psychicznych, będąc trzecim co do częstości występowania na skalę europejską obok zaburzeń lękowych oraz bezsenności. I dlatego nasze Stowarzyszenie rozpoczyna projekt o depresji pt. „OdTABUj swój MÓZG”, w trakcie którego skupimy się na profilaktyce zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Rozpowszechnienie depresji w Europie stanowi około 6,9% populacji. W Polsce dane statystyczne z Urzędu Statystycznego wskazują na ponad 1,5 miliona przypadków epizodów depresyjnych wśród osób powyżej 15. roku życia, co stanowi 5,3% całej populacji.Niemniej jednak, według szacunków, połowa z młodych osób cierpiących na depresję nie poddaje się leczeniu. Niektórzy z nich odrzucają wsparcie, podczas gdy inni nigdy nie zostali zdiagnozowani.

Istnieją dwa główne powody tego zjawiska: po pierwsze, w Polsce temat depresji i wizyt u psychologa lub psychiatry wciąż pozostaje tabu. Po drugie, często w przypadku młodzieży szkolnej, zaburzenia depresyjne są bagatelizowane jako przejaw „młodzieńczego buntu”. W przypadku młodszych dzieci, wcześniej powszechnie uważano, że depresja praktycznie wcale się nie pojawia lub jest bardzo rzadka. To wynikało z przekonania, że depresja jest związana z głębokimi kryzysami egzystencjalnymi, których młodsze dzieci nie doświadczają. Obecnie jednak coraz więcej dowodów wskazuje na biologiczne podłoże tych zaburzeń. Czynniki genetyczne mogą ujawniać się już we wczesnych stadiach rozwoju. Oczywiście, istnienie podłoża biologicznego nie oznacza pomijania innych czynników, takich jak wyzwania życiowe, osobowość czy kontekst rodziny.

Już co 10 Polak w wieku produkcyjnym boryka się z zaburzeniami psychicznymi.  Zmieniający się świat, szybkie tempo życia oraz wysokie oczekiwania względem samego siebie – to tylko jedne z nielicznych kwestii z jakimi boryka się społeczeństwo. Problemy ze zdrowiem psychicznym zaznaczają swój początek już w okresie dojrzewania. 

W ramach projektu tworzymy kampanię edukacyjną w social mediach kierowaną do wszystkich grup wiekowych – zarówno dorosłych jak i dzieci. Kampania uświadamia o powadze problemu, walczy ze stereotypami oraz wskazuje drogę pomocy osobom potrzebującym. Projekt prowadzimy w całym powiecie Krakowskim, ponieważ prowadzimy już tam Świetlicę Socjoterapeutyczną, gdzie pomagamy młodzieży i rodzicom radzić sobie z problemami natury psychicznej. 

Pierwszym etapem jest krótka kampania na Instagramie i Facebooku w temacie zdrowia psychicznego – planujemy ok. 10 postów. 

Do tej kampanii stworzymy materiały video, które wprowadzą oglądających go ludzi w temat zdrowia psychicznego oraz zaburzeń psychicznych.  

Podczas tworzenia koncepcji projektu, przewidzieliśmy takie tematy naszych filmów:

  • Film wprowadzający – co to są choroby psychiczne i jakie mają objawy? 
  • Kiedy ktoś bliski doświadcza kryzysu
  • Kiedy i gdzie szukać wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i kogo wybrać: psychologa czy psychoterapeuty?

Drugim etapem są warsztaty z młodzieżą, które będziemy realizować w podkrakowskich gminach takich jak Modlica czy Zabierzów, podczas których trenerzy wyjaśnią młodzieży, dlaczego ten temat jest ważny i gdzie powinni zgłosić się po pomoc. 

Aż 20% nastolatków doświadcza poważnych epizodów depresji, a niektóre dane wskazują, że objawy depresyjne można zauważyć nawet u co trzeciego nastolatka. Szacuje się, że depresja występuje u 1-2% dzieci w wieku przedpokwitaniowym oraz u 5-8% nastolatków. Charakterystyczne jest, że tego rodzaju zaburzenia często przybierają formę nawracającej depresji i utrzymują się w wieku dorosłym.

Wierzymy, iż nasze siły dadzą spektakularny efekt – jako jeden z celów projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości nt chorób psychicznych wśród polskiego społeczeństwa – aby to osiągnąć, chcemy zaprosić do współpracy liderów zarówno wśród nauczycieli, edukatorów, jak i fundacji oraz pośród innych organizacji pozarządowych działających na tym polu. 

Czekajcie na więcej informacji!

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Skip to content