Projekt kierowany był do dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin ubogich i wielodzietnych. Poprzez realizację projektu uświadomiliśmy dzieciom, jak szkodliwe są skutki nadużywania internetu oraz przedstawiliśmy alternatywne formy spędzania czasu, rozwijania pasji i kreatywnego myślenia. Naszym celem była przede wszystkim nauka języka angielskiego poprzez zabawę – jako najlepszej formy spędzania czasu przed komputerem. Uczestnikom przekazaliśmy także sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy. Projekt miał również na celu stworzenie możliwości podróżowania i zwiedzania kraju dzieciom z rodzin ubogich i wielodzietnych. 

 

 

Projekt został sfinansowany ze środków Miasta Łomża.

Skip to content