Loosen Up! to projekt który będzie miał miejsce w Łomży już od 29 sierpnia do 5 września 2022 roku. Główny cel projektu to zapoznanie uczestników ze sposobami na radzenie sobie ze stresem i lękiem, ćwiczeniami oddechowymi, uspokajającymi oraz sposobami na utrzymanie zdrowego balansu między pracą a życiem prywatnym.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje nadmierny stres jako na najbardziej szkodliwy czynnik, który ma dziś wpływ na życie ludzi.

Stres jest od pewnego momentu nieodłącznym elementem życia człowieka. Jednym ze skutków rozległego stresu jest depresja, która jest tak szeroko rozpowszechniona, że obecnie nazywana jest „zwykłym przeziębieniem wśród zaburzeń psychicznych”. Dodatkowo szacuje się, że 10-20% młodych ludzi w wieku 18-24 lata w Europie ma problemy psychiczne lub behawioralne.

Chcemy pracować nad rozwiązaniem tego problemu. Damy młodym ludziom narzędzia do samodzielnego uspokajania się i radzenia sobie ze stresem i lękiem w zdrowy sposób. Co więcej, chcemy również nauczyć się odnosić sukcesy, jednocześnie zachowując równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

W ramach projektu odbędą się między innymi zajęcia z jogi i stretchingu, ćwiczenia dotyczące regulacji oddechu, warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem oraz wyprawa kajakowa, jak również wieczorki kulturowe organizowane przez uczestników z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Polski, Czech i Holandii.

Patronatem medialnym wydarzenie objęło Polskie Radio Białystok.

Podczas trwania projektu w Łomży spróbujemy rozwiązać problem stresu i pokażemy uczestnikom, że techniki relaksacyjne są łatwe do zapamiętania i możliwe do zastosowania w każdych warunkach. Chcemy również uświadomić uczestników, że stres jest nieodłącznym elementem życia człowieka i nie da się go uniknąć – można tylko nauczyć się z nim radzić, korzystając z przeróżnych sposobów, które zostaną przedstawione podczas warsztatów.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.