Kiedy: 27 kwiecień – 2 grudzień 2020r.

Rodzaj projektu: międzynarodowy, edukacyjny, kultura

Partnerzy: BITISI • ბიტისი (Gruzja)

Opis projektu: Folk & Lore to między innym szeroko rozumiane pojęcie folkloru w kulturze polskiej i gruzińskiej, dziedzictwo kulturowe Polski i Gruzji, ale także współczesne realia oraz różnorodność kulturowa obydwu krajów. Projekt został zrealizowany dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Do kogo:

✓ Młodzież z Gruzji oraz Polski, po 10 uczestników z każdego kraju

Cele projektu:

✓ Pielęgnowanie przyjaźni polsko – gruzińskiej

✓ Łamanie stereotypów o Polsce i Gruzji

✓ Zapoznanie się z kulturą oraz historią Polski oraz Gruzji

Działania:

✓ Projekt odbył się całkowicie w formie online

✓ Stworzenie filmów krótkometrażowych o kulturze Polski oraz Gruzji

✓ Wykorzystanie narzędzi edukacji pozaformalnej

✓ Integracja międzynarodowa

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.