Ruszamy z organizacją naszych projektów po przerwie spowodowanej pandemią!

Już we wrześniu w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą odbędzie się pierwsza w tym roku wymiana miedzynarodowa młodzieży organizowana przez Youth Human Impact w ramach programu Erasmus+.

Idea projektu „Colours of diversity – Share your story!” została stworzona przez młodych wolontariuszy Youth Human Impact i ich przyjaciół z innych krajów europejskich z powodu pragnienia poznania różnych kultur i pasji do mediów. W Polsce doświadczamy braku możliwości integracji międzykulturowej z powodu niewielkiej liczby migrantów. Zauważamy jednak zmiany w procesie migracji na świecie. Jesteśmy otwarci na odkrywanie nowych światopoglądów i chcemy dzielić się naszą tradycjami i kulturą z innymi. Planujemy zaangażować ludzi różnych narodów i religii. Jako główne metody do osiągnięcia nasze zamierzeń, wybraliśmy storytelling oraz edukację pozaformalną. Chcemy stworzyć przestrzeń do wyrażania naszych doświadczeń i uczuć poprzez bezpośrednie rozmowy, media, film i teatr. Razem z partnerami z Gruzji, Bułgarii, Włoch, Izraela i Jordanii mocno wierzymy, że będzie to niesamowita okazja, aby się poznać, nawiązać międzykulturową przyjaźń i pozbyć się szkodliwych stereotypów. Dla wszystkich partnerów będzie to także duża szansa na współpracę z lokalnymi społecznościami i instytucjami w celu wdrożenia efektów wymiany młodzieżowej.

Cele projektu:

– promocja dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego

– wzrost wiedzy młodzieży na temat funkcjonowania różnych kultur i religii na świecie,

– wzrost świadomości na temat czym jest storytelling, jaką odgrywa rolę w dialogu międzykulturowym i jak efektywnie go prowadzić

– stworzenie serii krótkich filmów o różnorodności kulturowej – zapoznanie lokalnych społeczności z różnorodnością kulturową i dziedzictwem świata – zachęcenie uczestników do wyrażania siebie w mediach, teatrze i filmie

– wzrost wiedzy o terminach: stereotyp, uprzedzenia, myślenie krytyczne, migrant, uchodźca, tolerancja i akceptacja.

Skip to content