Jeśli masz lub podejrzewasz u siebie zaburzenia psychiczne lub jeśli ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy w tej kwestii, istnieje wiele miejsc, gdzie można szukać wsparcia i profesjonalnej pomocy. Poniżej znajdują się najważniejsze miejsca, do których można się udać:

  1. Psychoterapeuta lub Psycholog: Skonsultuj się z terapeutą lub psychologiem. To specjaliści, którzy oferują terapie psychologiczne i pomagają w radzeniu sobie z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania itp.
  2. Psychiatra: Psychiatrzy to lekarze specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych. Mogą przepisywać leki psychiatryczne i dostosowywać ich dawki.
  3. Lecznica Psychiatriczna: W przypadku nagłych kryzysów lub potrzeby hospitalizacji istnieją lecznice psychiatryczne, gdzie można otrzymać intensywną opiekę i wsparcie.
  4. Linia Pomocy Telefonicznej: W wielu krajach istnieją linie pomocy telefonicznej, gdzie można rozmawiać z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy służą wsparciem i słuchem. Warto zapoznać się z lokalnymi numerami alarmowymi.
  5. Grupy Wsparcia: Niektóre miejsca oferują grupy wsparcia dla osób z konkretnymi zaburzeniami, gdzie można dzielić się doświadczeniami i uczyć się od innych.
  6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP): Dla dzieci i młodzieży, PPP oferuje wsparcie psychologiczne i pedagogiczne w szkołach i placówkach edukacyjnych.
  7. Rodzinny Lekarz: Czasem najlepiej jest zacząć od wizyty u rodzinnego lekarza, który może skierować cię do odpowiednich specjalistów lub pomóc w ustaleniu planu leczenia.
  8. Internetowe Źródła Informacji: Istnieje wiele wiarygodnych źródeł informacji online na temat różnych zaburzeń psychicznych. Jednak pamiętaj, że samodiagnoza i leczenie nie są zalecane.
  9. Przyjaciele i Rodzina: Nie zapominaj o wsparciu ze strony przyjaciół i rodziny. Czasem otwarta rozmowa z bliskimi może być pierwszym krokiem ku pomocy.
  10. Służby Ratownicze: W przypadku nagłego zagrożenia życia (myśli samobójcze, próby samobójcze) niezwłocznie dzwoń na numer alarmowy lub udaj się do najbliższego szpitala.

Pamiętaj, że szukanie pomocy nie jest oznaką słabości, a raczej odwagą i troską o własne zdrowie psychiczne. Zaburzenia psychiczne są chorobami, które można leczyć, i wiele osób odnajduje lepszą jakość życia po odpowiedniej terapii i wsparciu. Nie wahaj się szukać pomocy, gdy jej potrzebujesz.

Projekt „OdTABUj swój MÓZG” realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

Skip to content