Tematem projektu był certyfikat Youthpass, który przedstawia i poświadcza umiejętności zdobyte w procesie uczenia się pozaformalnego w trakcie projektów europejskich. Poruszona została przede wszystkim kwestia przydatności i użyteczności
certyfikatu i zawartych w nim kompetencji w zdobyciu pracy.

Skip to content