Latem 2019 roku młodzież z 7 krajów spotkała się w Warszawie, aby razem działać na rzecz promocji tolerancji. Dzięki wspólnej pracy mieliśmy szansę zastanowić się nad przyczynami nietoleracji i razem spróbować zniwelować ten problem w swoim otoczeniu. W działaniach wykorzystaliśmy edukację pozaformalną oraz kreatywne narzędzia – fotografię i film.

Projekt wymiany międzynarodowej odbył się w Warszawie w dniach 28.08 – 4.09.2019 r. Uczestniczyła w nim młodzież z 7 krajów Europy – Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Polski. Uczestnicy skupili się na działaniach mających na celu zdefiniowanie problemów z tolerancją w różnych częściach Europy, zwiększenie świadomości o problemach z nią oraz znalezieniu rozwiązań tych problemów.

Jednym z najbardziej widocznych efektów projektu była kampania społeczna stworzona przez uczestników. Przez cały czas trwania wymiany robili oni zdjęcia, nagrywali filmy i rozwijali swoją wiedzę na temat tolerancji i problemów z nią, które występują w krajach partnerskich. Owoce swojej pracy oraz warsztatów zebrali w kampanii na rzecz tolerancji, którą stworzyli wspólnie od zera.

W działaniu skoncentrowaliśmy się na integracji międzynarodowego zespołu, co pozwoliło uczestnikom wyjść poza strefę komfortu. Dzięki takiej formie mogli czerpać ze swoich doświadczeń oraz lepiej zrozumieć sytuację w danym kraju. Ponadto było to praktyczne ćwiczenie tolerancji w codziennym życiu. Okazji do poznawania się i konfrontowania swoich spostrzeżeń na temat tolerancji było co nie miara. Aktywności prowadziliśmy używając narzędzi edukacji pozaformalnej, dlatego większość prac wykonywana była w grupach. Pozwoliło to w pełni wykorzystać potencjał naszej wymiany międzynarodowej. Uczestnicy przeprowadzili między innymi ankiety w społeczności lokalnej, dzięki którym dowiedzieli się jakie podejście do zagadnień mają mieszkańcy Warszawy. Tworzyli również filmy o tolerancji i akceptacji, ujęte z własnej perspektywy.

Cele projektu:

  • Edukacja grupy młodych ludzi z 7 krajów europejskich w zakresie tolerancji
  • Podnoszenie świadomości na temat tolerancji wobec ludzi w społecznościach lokalnych i krajach partnerskich, w Europie i na świecie
  • Zdefiniowanie problemu braku tolerancji w Europie XXI wieku i znalezienie sposobów na zmianę jej obecnego stanu
  • Podzielać ideę szeroko rozumianej tolerancji z wykorzystaniem fotografii i filmu
  • Zainspirowanie uczestników do podjęcia działań na rzecz promowania tolerancji w ich krajach poprzez wykorzystanie edukacji pozaformalnej
  • Zorganizowanie wystawy z wykorzystaniem zdjęć i filmów wideo, które powstaną w trakcie trwania projektu

     

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content