Głównym celem inicjatywy była przede wszystkim edukacja w zakresie tolerancji oraz podnoszenie świadomości na temat tolerancji wobec ludzi w społecznościach lokalnych i krajach partnerskich. Poprzez realizację projektu chcieliśmy zdefiniować problem braku tolerancji w Europie XXI wieku i znaleźć sposoby na zmianę jej obecnego stanu. W działaniach wykorzystaliśmy edukację pozaformalną oraz kreatywne narzędzia – fotografię i film.

Projekt wymiany międzynarodowej odbył się w Warszawie w dniach 28.08 – 4.09.2019 r. Uczestniczyła w nim młodzież z 7 krajów Europy – Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Polski.

W działaniu skoncentrowaliśmy się na integracji międzynarodowego zespołu, co pozwoliło uczestnikom wyjść poza strefę komfortu, dowiedzieć się więcej o doświadczeniach innych i uszanować różnice, jakie znalazły się w grupie.

     

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.