Zastanawialiście się kiedyś jak bardzo zmienia się rynek pracy? Jak może wyglądać w przyszłości? W jaki sposób można się do tego przygotować?

Na te oraz inne pytania odpowiadali uczestnicy projektu Youth in the future market, który odbył się w Katowicach w dniach 14-21.01.2020r.

Projekt Youth in the future market miał na celu  wprowadzenie  młodych ludzi w tematykę postępu technologicznego na rynku pracy na świecie oraz przygotować ich do zmian i zapobiegania bezrobociu wśród młodych. W projekcie udział wzięło sześć krajów partnerskich: Hiszpania, Włochy, Północna Macedonia, Bułgaria, Rumunia oraz Polska.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów, podczas których dowiedzieli się jaki wpływ na rynek pracy ma robotyzacja, dowiedzieli się jak różnią się od siebie generacja, X,Y i Z. Każdy miał możliwość stworzenia swojego konta na LinkedIn pod okiem eksperta oraz omówić wygląd idealnego CV. Dzięki warsztatom uczestnicy mogli także opracować kodeks najważniejszych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Jako dodatkowy element kulturalny przeprowadziliśmy dwa wieczorki kulturowe, podczas których mogliśmy dowiedzieć się wiele o naszych krajach i skosztować narodowych specjałów.

Wszystkie aktywności były realizowane w oparciu o narzędzia edukacji pozaformalnej.

Wśród osiągniętych celów podczas projektu wyróżniamy:

-Zwiększenie świadomości młodzieży biorącej udział w projekcie na temat zmian i prognoz dotyczących rynku pracy  w krajach partnerskich

-Porównanie trendów na rynku pracy w poszczególnych krajach nieuczestniczących oraz wyciąganie wniosków umożliwiających młodzieży przygotowanie się na zmiany

-Zwiększenie wiedzy młodzieży na temat kierunków rozwoju technologii

-Zwiększenie wiedzy dotyczącej różnic pomiędzy generacją X, Y i Z

-Rozwinięcie w młodzieży szeregu kompetencji miękkich pożądanych w zawodach przyszłości

-Rozwiniecie wśród młodzieży umiejętności adaptacji do zmieniających się wymagań światowego rynku pracy

-Wyposażenie młodzieży w umiejętność korzystania z narzędzi internetowych ułatwiających poruszanie się po nowoczesnym rynku pracy

-Porównanie poziomów rozwoju technologii w każdym z krajów członkowskich

-Zbudowanie więzi wśród młodzieży na podstawie ich zainteresowań, doświadczeń i potrzeb

-Rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych

-Rozwój umiejętności miękkich

Po zakończonych aktywnościach, uczestnicy z przyjemnością odkrywali uroki Katowic.

     

…ale wszystko co dobre szybko się kończy.
Pełni wiedzy i umiejętności uczestnicy wrócili do swoich codziennych obowiązków.

Mamy nadzieję, że projekt zainspirował ich do zmian i wprowadzania ich w swoje życie zawodowe.

       

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i zobaczyć, jak przebiegał projekt od kuchni – sprawdźcie naszego Instagrama!

LINK ZNAJDZIECIE TUTAJ:
https://www.instagram.com/youthhumanimpact/

Do usłyszenia!

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content