W erze cyfryzacji i rozwoju nowych technologii przed społeczeństwem stawiane są coraz to większe wymagania co do znajomości i umiejętności wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym, a także w procesie edukacji, czy  rozwoju intelektualnego. Wydawać się może, że młode pokolenie nie ma problemu z wykorzystaniem tych technologii w życiu codziennym. Jednak poza obsługą popularnych serwisów społecznościowych, młodzi ludzie często  nie są świadomi jak używać skomplikowanych funkcji czy aplikacji. Umiejętność ta jest bardzo istotna, ponieważ ułatwia proces edukacji i rozwija kompetencje twórcze.

 Kolejnym problemem widocznym w polskich realiach Internetu jest cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo naszych danych. W dobie zapisywania przez przeglądarki plików cookies, kart kredytowych, czy danych osobowych coraz łatwiej jest o przestępstwa w cyberprzestrzeni.

Dlatego działania, jakie podejmujemy to:

  • Spotkanie, warsztatowo merytoryczne na którym odbędą się warsztaty dotyczące zachowania ostrożności w sieci.  Młodzi ludzie nauczą się debatować, spotkają się z ekspertami, a następnie wspólnie wypracują postulaty kierowane do polityków i tematy które będą omawiane z decydentami.
  • Konferencja pt „Youth Digital Solutions” na której zostaną przeprowadzone panele dyskusyjne z politykami  oraz decydentami w sprawie polityki młodzieżowej. Przetestują i  wypracują rozwiązania odnoście wdrażania nowych technologii w proces edukacji.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie wiedza uczestników zdobyta podczas pierwszego spotkania. Poruszane będą tematy związane z bezpieczeństwem w sieci oraz polityką Państwa w kierunku ochrony młodych przed niebezpieczeństwem jakie czeka na nas w internecie.

CELE PROJEKTU:

• Wypracowanie przewodnika (w postaci publikacji,) po nowych technologiach wykorzystywanych w procesie edukacji i rozwoju młodych ludzi. 

• Wypracowanie przez młodzież rekomendacji i zaleceń  dla osób decyzyjnych w polityce młodzieżowej w zakresie innowacyjności w rozwoju edukacji w krajach UE 

• Ukazanie młodzieży ich wpływu na przebieg bieżących w spraw w polityce i planach rządu oraz właściwych resortów. 

• Umożliwienie dialogu między młodzieżą, a decydentami w sprawie wyrównywania dysproporcji w systemach edukacyjnych krajów UE, poprzez wykorzystanie i wdrażanie nowych technologii. 

• Wzrost wiedzy uczestników na temat zagrożeń ze strony nowych technologii oraz metod zabezpieczenia się przed nimi.

Odliczamy dni i ruszamy do działania! 

Projekt został sfinansowany
ze środków programu Erasmus+.

Skip to content