Projekt organizowany przez Copenhagen Youth
Network. Wymiana dotyczyła ogólnorozumianej gościnności oraz
problemów migracyjnych.