We are all creative! – międzynarodowy projekt edukacyjny dotyczący aktywności osób dorosłych!

Realizujemy go we współpracy między Polską, Włochami (organizacja Bravi Ragazzi) oraz Hiszpanią (organizacja Euro Muevete).

Skąd pomysł? Jako aktywni w sektorze kultury i edukacji działacze, dostrzegamy brak oferty kulturalnej dla osób w średnim wieku. O ile dla młodzieży i seniorów jest przeznaczonych dużo zajęć w ośrodkach kultury, muzeach, uniwersytetach trzeciego wieku itp., o tyle osoby w średnim wieku mają mocno ograniczone możliwości uczestnictwa. Według badań Eurostatu z 2015 roku w krajach partnerstwa utrzymuje się niski procent osób w wieku 40-70 lat, biorących udział w aktywnościach kulturalnych. Pandemia i wprowadzone restrykcje spowodowały zamknięcie wielu miejscu kultury a sektor kultury nie otrzymał należytego wsparcia finansowego od władz państw, co wpłynęło na zmniejszenie oferty wydarzeń lub przeniesienie części z nich do internetu.

My chcemy to zmienić. Chcemy, aby osoby dorosłe nie tylko chętniej brały udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też rozwijały swoją kreatywność, ciekawość świata i otwartość.

Projekt organizujemy we współpracy międzynarodowej, ponieważ każdy kraj oferuje inne spojrzenie na kulturę, a ponadto taka współpraca gwarantuje poszerzenie horyzontów.

Koncepcja projektu obejmuje szereg różnorodnych działań na terenie wszystkich krajów partnerskich: spotkania przygotowujące, spotkania mające charakter szkoleń, cykl warsztatów dla osób dorosłych w krajach uczestniczących, przygotowywanie własnych wydarzeń artystycznych przez dorosłych oraz działania upowszechniające.

Nazwy (i tematy) poszczególnych zjazdów w ramach projektu:

  • „Culture at home” – Włochy (korzystanie z dóbr kultury)
  • „Musical challenges” – Polska (sztuki muzyczne)
  • „New art for adults” – Hiszpania (sztuki plastyczne)

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content