Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi noclegowej z pełnym wyżywieniem oraz wynajmu sali konferencyjnej.

Na mocy pkt XIV ppkt B Zapytania ofertowego z dnia 14.11.2022 r. Stowarzyszenie Youth Human Impact unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) – w myśl art. 4 pkt 8 tej ustawy, dotyczącego realizacji noclegu z pełnym wyżywieniem oraz wynajmu sali konferencyjnej. 

Przyczyną unieważnienia jest zbyt wysoka cena najkorzystniejszej oferty, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. 

Skip to content