Dzielimy się z Wami rezultatami projektów! Dziś mamy przyjemność udostępnić toolkit pt. „Przeciwdziałanie i zapobieganie przemocy ze względu na płeć. Toolkit dla organizacji pozarządowych”.

Powstał on na podstawie nowej wiedzy, którą zdobyliśmy podczas projektu „Stand for GBVP” – wizyty studyjnej w Oslo🇧🇻. Jesteśmy ogromnie wdzięczni organizacji TERRAMS PACIS za przekazanie nam swoich dobrych praktyk, materiałów i olbrzymiej dawki wiedzy.

Publikacja jest przeznaczona dla organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą oraz chcących włączyć w swoje działania inicjatywy o tematyce zapobiegania i reagowania na przemoc ze względu na płeć w Polsce lub zamierzających poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Toolkit powstał w efekcie współpracy dwustronnej pomiędzy Stowarzyszeniem Youth Human Impact z Łomży a TERRAM PACIS z Oslo podczas projektu “Stand for GBVP”, implementowanego w okresie od listopada 2021 r. do maja 2022 r. Głównym działaniem podczas projektu była wizyta studyjna pracowników Stowarzyszenia w Oslo w lutym 2022 r., podczas której zdobyli oni wiedzę streszczona i przedstawioną w poniższej publikacji.

Publikacja ta oficjalnie wieńczy nasz projekt, ale dzięki niej wiedza z projektu pozostanie z nami na długo i posłuży do realizacji dalszych inicjatyw. Mamy nadzieję, że posłuży też Wam!

Czego dowiecie się z publikacji?

🔸️Czym jest przemoc ze względu na płeć i w jaki sposób jest skorelowana z władzą i dyskryminacją?

🔸️Kto jest na nią narażony? Jakie są jej źródła?

🔸️W jaki sposób organizacja pozarządowa może zaplanować i przygotować efektywny projekt dla młodzieży z zakresu zapobiegania przemocy ze względu na płeć?

🔸️Kontekst polski – jak sytuacja ofiar przemocy ze względu na płeć wygląda w Polsce oraz jakie mamy mechanizmy ochrony?

… i wiele innych.

Zapraszamy do pobrania, zapoznania się i korzystania!☺

Projekt „Stand for GBVP” korzysta z dofinansowania o wartości 8975 EUR, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz budżetu Państwa.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi Stowarzyszenie Youth Human Impact.

Skip to content