W dniach 9 – 16 sierpnia przeprowadziliśmy kurs treningowy „The world is your CANVAs – social media tools for NGOs”.

W kursie wzięli udział pracownicy organizacji pozarządowych z krajów takich jak Grecja, Portugalia, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Bułgaria oraz oczywiście Polska.

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy uczestników w dziedzinie promocji organizacji pozarządowych, czyli między innymi obsługa programów takich jak CANVA, Lightroom, Instagram, a także zwiększenie poziomu wiedzy na temat reklamy, pozyskiwania sponsorów dla NGO, uporządkowanie wiedzy nt jej misji i wizji, a także podniesienie jakości pracy z młodzieżą.

Głównym założeniem projektu było opracowanie przez uczestników indywidualnych planów strategii marketingowej swoich organizacji, które były prezentowane w ostatni dzień projektu. Prowadziły do tego opracowane przez facylitatorów i ekspertów poszczególne warsztaty, takie jak: warsztat z prowadzenia Social Media, warsztat dotyczący narzędzia internetowego CANVA (warsztaty prowadziła Katarzyna Dębiec), a także warsztat pisarski prowadzony przez Nicole Bednarz, podczas którego uczestnicy omawiali aspekty edytowania tekstów a także tworzenia newsletterów w celu promocji działań organizacji.

Dzięki użyciu metod edukacji pozaformalnej, zwiększyliśmy umiejętności uczestników w różnych dziedzinach. Dzięki projektowi mogliśmy pielęgnować współpracę międzynarodową wśród organizacji partnerskich, a także przeprowadzić wymianę doświadczeń w zakresie marketingu i ogólnej działalności organizacji NGO.

W ramach projektu każda z organizacji, której przedstawiciele wzięli udział w naszym kursie treningowym, przeprowadziła badanie potrzeb swoich odbiorców oraz przygotowała materiały do wykorzystania po zakończeniu projektu.

Organizacjami partnerskimi w projekcie „The world is your CANVAs- social media tools in NGOs” były:

  • SDRUZHENIE ALTERNATIVI INTERNATIONAL z Bułgarii
  • ETV EUROTREVISO z Włoch
  • Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress” Daruvar z Chorwacji
  • EuroMuevete z Hiszpanii
  • EUphoria Organization z Grecji
  • Associação Inspira! z Portugalii

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content