Nasz kolejny projekt nadchodzi!🗓

Tym razem wybieramy się do stolicy Warmii i Mazur – Olsztyna, gdzie już w poniedziałek 1 sierpnia rozpocznie się szkolenie pt. „Invest in women to make them leaders! (pl. Zainwestuj w kobiety, aby stały się liderkami!). 24 uczestników i uczestniczek z Bułgarii, Grecji, Gruzji, Estonii, Ukrainy, Białorusi i Polski będzie pod okiem trenerów rozwijać kompetencje i umiejętności, aby w przyszłości móc pracować na rzecz wzmacniania udziału młodych kobiet w życiu politycznym. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej programu Erasmus+.

Motywacją do przeprowadzenia projektu były dla nas następujące dane:

🟪Odsetek kobiet wybranych w ostatnich wyborach parlamentarnych w poszczególnych krajach partnerskich wynosił odpowiednio: Ukraina 20,8%, Bułgaria 27,1%, Polska 28,3%, Białoruś 25%, Armenia 22,7%. Grecja 21,7%, Gruzja 20,7%, Estonia 27,7% (badania UN Women);

🟪Porównując dwa badania opinii publicznej z 2009 i 2018 roku przeprowadzone w Europie liczba osób, które zgadzają się, że „kobiety nie powinny angażować się w politykę, to nie ich rola” prawie się podwoiła;

🟪Grupa twierdząca, że ​​„kobiety mają inne obowiązki obywatelskie niż mężczyźni”, „są mniej obeznane z polityką, która jest dla nich zbyt skomplikowana” oraz że „kobiety nie interesują się polityką” znacznie się zwiększyła;

🟪Zwrócono również uwagę na bariery, z jakimi borykają się kobiety, które chciałyby się zaangażować politycznie, w tym nieprzejrzystość procesu tworzenia list wyborczych, ograniczony dostęp polityków do procesu podejmowania kluczowych decyzji w partii, mniejsza widoczność w mediach;

🟪Z historycznego punktu widzenia przyczyn niższego odsetka kobiet w polityce upatruje się w późniejszym uzyskiwaniu przez nie praw wyborczych, a także w funkcjonowaniu stereotypów dotyczących płci, które przekładają się na różne postrzeganie ról społecznych kobiet i mężczyzn;

🟪Najważniejszymi powodami małej liczby kobiet wśród polityków są przyczyny społeczno-kulturowe: blokowanie ich dostępu przez polityków płci męskiej oraz brak czasu, który można by poświęcić polityce ze względu na obowiązki domowe i opiekuńcze.

Wpływ polityczny kobiet i mężczyzn jest nieproporcjonalny, ponieważ kobiety często mają trudności w kontaktach z przywódcami partii, bycia wysłuchanymi i realizowaniu własnych priorytetów politycznych. Partie polityczne są zdominowane przez mężczyzn, z których 85,8% to mężczyźni na kierowniczych stanowiskach. Kobiety stanowią 50% społeczeństwa, więc należy im się równa reprezentacja w strukturach władzy. Bez tego interesy kobiet, ich postulaty i korzystne dla nich rozwiązania prawne nie są uwzględniane. Powinniśmy iść śladem krajów wysoko rozwiniętych i angażować kobiety w podejmowanie decyzji politycznych począwszy od szczebla lokalnego oraz rozwiać ich liderstwo i poczucie sprawczości. 🪜

Trzymajcie kciuki za sukces naszego projektu!

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Skip to content