W dniach 9 – 10 października w ramach naszego projektu partnerskiego TACC – Take action, create the change” koordynatorki Działu Projektów – Magdalena Koniecko i Katarzyna Dębiec wzięły udział w podsumowujacym zjeździe dotyczącym projektu, na którym odbyło się również spotkanie z MEP Alicia Homs Ginel, która przedstawiła możliwości włączania młodzieży w działania partycypacyjne i obywatelskie Unii Europejskiej.

Spotkanie z A. Homs Ginel nie było jedynym punktem programu spotkania. W Belgii spotkali się wszyscy przedstawiciele organizacji biorących udział w projekcie: Belgii, Niemiec, Szwecji, Turcji, Macedonii Północnej i Polski.

To dwudniowe wydarzenie odbyło się zarówno na VUB (Vrije Universiteit Brussel), jak i w Parlamencie Europejskim. Pierwszy dzień w VUB służył jako wewnętrzna przestrzeń dla grupy zarządzającej do zaangażowania się w refleksję, ogólną ocenę, prezentację i dyskusję na temat końcowych wyników projektu. Poświęcony był również planowaniu środków zrównoważonego rozwoju i działań następczych.


Drugi dzień, prowadzony przez Alicię Homs, posłankę do Parlamentu Europejskiego, z udziałem Maríi Rodríguez, przewodniczącej Europejskiego Forum Młodzieży, odbył się w Parlamencie Europejskim;) Celem tego zewnętrznego dnia było zgromadzenie organizacji młodzieżowych, organizacji pozarządowych, instytucji UE i innych zainteresowanych stron, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie zaangażowania obywatelskiego młodzieży. Obejmowało to dyskusje na temat tego, co oznacza dla nich zaangażowanie obywatelskie młodzieży, w jaki sposób angażują młodych ludzi w swoją pracę i jak młodzi ludzie postrzegają to zaangażowanie.

TACC przedstawił również wyniki projektu, w tym zestaw narzędzi szkoleniowych dotyczących przywództwa i rzecznictwa młodzieży oraz wytyczne dotyczące znaczącego zaangażowania nastolatków i młodzieży (MAYE) zatytułowane „Wzmocnienie pozycji młodzieży: Droga do znaczącego zaangażowania nastolatków i młodzieży”.

Skip to content