Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że rozpoczęliśmy projekt “Take Action, Create the Change!” (TACC) – partnerstwo w zakresie współpracy w ramach Akcji Kluczowej nr 2 programu Erasmus+. Jest on koordynowany przez International Foundation for Y-PEER Development z Bułgarii.

W dniach 20-21 marca 2022 r. Magdalena Lutrzykowska (project manager) i Magdalena Oskiera (koordynatorka projektów) w imieniu naszej organizacji wzięły udział w kick off meeting w Sofii, które oficjalnie rozpoczęło dwuletni projekt. Podczas spotkania określiliśmy plan wszystkich aktywności projektowych, rozdzieliliśmy obowiązki, zintegrowaliśmy się i poznaliśmy się bardziej.  

W ramach projektu wdrożony zostanie kompleksowy, wieloetapowy program dotyczący umiejętności przywódczych i rzeczniczych, skupiający się na uczestnictwie młodzieży i zaangażowaniu obywatelskim

W rezultacie 28 osób pracujących z młodzieżą z 7 krajów zostanie przeszkolonych w zakresie umiejętności przywódczych. 28 kolejnych zostanie przeszkolonych w zakresie narzędzi rzecznictwa i narracji publicznych. Około 50 młodych osób z każdego kraju, reprezentujących grupy marginalizowane, będą adresatami działań lokalnych, a około 50 przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy weźmie udział w webinarze na temat zaangażowania młodzieży w społeczeństwo obywatelskie.

Partnerami projektu są także:

  • Youth on Board z Macedonii Północnej
  • Support Group Network ze Szwecji
  • FuturEurope z Turcji
  • Connex Europe z Belgii
  • Migration_Miteinander e.V. z Niemiec.

#TACC #take_action_create_the_change

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content