Projekt stworzony przez portugalską organizację Apogesd, który
miał miejsce w miejscowości Guimarães, miał na celu promowanie
świadomości i wiedzy na temat wykluczenia społecznego. Jednym z celów
było wspieranie rozwoju strategii interwencji młodzieży w walce z
wykluczeniem społecznym poprzez sport.

Skip to content