Stowarzyszenie Youth Human Impact podjęło istotne działania w ramach projektu regionalnego ”Świętokrzyskie Centrum Integracji Cudzoziemców”, czyli integracja bez granic obywateli Ukrainy” – działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich, w ramach programu regionalne Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

CELEM PROJEKTU jest integracja społeczna, edukacyjna i kulturalna obywateli Ukrainy przebywających w woj. Świętokrzyskim poprzez utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Integracji Cudzoziemców w Kielcach, aktywizacja zawodowa dorosłych obywateli Ukrainy poprzez poradnictwo zawodowe. Projekt obejmuje wsparcie psychologiczne dla uczestników, mające na celu udzielenie wsparcia sytuacjach kryzysowych, takie jak łagodzenie stresu i traumy wojennej, wsparcie w kryzysie uczestników potrzebujących wsparcia poprzez uruchomienie Świętokrzyskiego Centrum Integracji Cudzoziemców zapewniającego uczestnikom dostęp i kompleksową pomoc w zakresie usług specjalistycznych oraz interwencyjnych.

FORMY WSPARCIA: poradnictwo psychologiczne, warsztaty adaptacyjne dla dorosłych, kurs języka polskiego dla dorosłych, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, zajęcia integracyjne dla dzieci, cykliczne spotkania z Ukrainą.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 694 925,00 PLN

LOGOTYP:

Skip to content