Czy wiesz, że możesz odbyć staż w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli, Strasburgu lub Luksemburgu?
Myślisz, że droga do bycia urzędnikiem unijnym jest długa i niedostępna dla Ciebie?

NIC BARDZIEJ MYLNEGO!

Podczas rozmowy z ekspertami z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dowiadujemy się, jakie możliwości pracy i staży mają młodzi ludzie z całej Europy… i nie tylko.


♦  Jakie są możliwości staży w instytucjach europejskich? Jakie wymagania są stawiane kandydatom?  ♦

Bartłomiej Balcerzyk: Młodzi ludzie mogą odbyć pięciomiesięczny staż w instytucjach unijnych w Brukseli, Luksemburgu czy Strasburgu. Odbywają się one m.in. w Komisji Europejskiej (staż Blue Book), Parlamencie Europejskim (staż im. Roberta Schumana) oraz w organach takich jak np. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny czy Komitet Regionów. Ponadto istnieje możliwość pracy w agencjach na obszarze innych państw Unii czy delegaturach UE na całym świecie. Wszystkie informacje o dostępnych stażach znajdują się na stronie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (www.epso.europa.eu). Na podstawie wypełnionego formularza i załączonego listu motywacyjnego podejmowana jest decyzja o przyjęciu. Nabory odbywają się dwa razy do roku. Są to staże płatne. Wymagania to ukończenie co najmniej studiów licencjackich oraz biegła znajomość przynajmniej dwóch języków unijnych, w tym jednego obcego. Z doświadczenia wiemy, że najkorzystniej jest znać angielski, ponieważ to w tym języku głównie się pracuje. Taki staż jest jednorazowy. Po jego odbyciu nie można aplikować ponownie.

Krzysztof Nalepa: Na tej samej stronie internetowej znajdują się również informacje o konkursach otwartych na stanowiska pełnoetatowe w instytucjach i agencjach UE. Młodzi ludzie po studiach mogą znaleźć tam atrakcyjną ofertę pracy. Rekrutacje są otwarte dla wszystkich spełniających kryteria na dane stanowisko. Proces rekrutacji zaczyna się od wypełnienia testu predyspozycji, wykonania określonych zadań związanych z przyszłym stanowiskiem po finalną rozmowę o pracę.

Bartłomiej Balcerzyk: Przy podejmowaniu pracy pojawia się jeszcze jedno wymaganie – obywatelstwo unijne. Stażyści natomiast nie muszą być obywatelami UE, czyli mogą to być np. obywatele Turcji lub Rosji. 

Ewa Modzelewska: Nie ma limitu wieku przy aplikowaniu o staż. Jeżeli nie uda się dostać za pierwszym razem, nie trzeba się zrażać, ale próbować aplikować raz jeszcze. Są osoby, które dostały się za czwartym czy piątym razem. Każda tura stażu trwa z reguły pięć miesięcy. Pierwsza od marca do lipca, a druga od października do końca lutego. Wynagrodzenie takiego stażysty wynosi od około 800 euro do 1300 euro miesięcznie (w zależności od instytucji i lokalizacji).

Bartłomiej Balcerzyk: Kolejną możliwością jest odbycie stażu w biurach poszczególnych posłów do Parlamentu Europejskiego znajdujących się w Brukseli lub Strasburgu. Oni dysponują oddzielnym budżetem na zatrudnienie takich osób. Trzeba się skontaktować z nimi bezpośrednio i można zostać stażystą danego posła na okres od sześciu tygodni do pięciu miesięcy.

♦  Jakie korzyści dają takie staże? 

Bartłomiej Balcerzyk:  Staże w instytucjach UE są po to, aby poznać ich specyfikę i zasady funkcjonowania, poszerzyć horyzonty i rozwinąć karierę zawodową. Bardzo zachęcamy do aplikowania młodych ludzi zainteresowanych polityką europejską. Kilka miesięcy w Brukseli czy Luksemburgu to niezwykła przygoda, podczas której zawiązują się też długoletnie przyjaźnie. Część stażystów kontynuuje swoją przygodę z UE, decydując się na pracę w charakterze urzędnika. Cenią sobie pracę w centrum unijnych wydarzeń.

♦  Czy istnieje też możliwość odbycia stażu w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce? 

Bartłomiej Balcerzyk:  Tak, jak najbardziej. Przyjmujemy do Przedstawicielstwa jednego stażystę Blue Book w każdej turze. Taka osoba wspiera przez pięć miesięcy jedną z czterech jednostek: Wydział Prasowy, Wydział Polityczny, Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej lub Przedstawicielstwo Regionalne we Wrocławiu. Przez cały rok można też zgłosić się na miesięczną bezpłatną praktykę do naszego biura. Praktykanci mogą wówczas spróbować swoich sił i zobaczyć jak wygląda nasza praca. Na podstawie CV, listu motywacyjnego i dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną. 

Krzysztof Nalepa:  Na takie praktyki najczęściej przyjmujemy słuchaczy ostatnich lat studiów na kierunkach zbliżonych do profilu naszej działalności (np. prawo, stosunki międzynarodowe, ekonomia, europeistyka, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologie). Najważniejsza jest jednak gotowość do zaangażowania się, otwarta głowa i chęć poznania struktur instytucji unijnych od środka.

Ewa Modzelewska:  Szczegółowe informacje o wspomnianych praktykach można znaleźć na stronie internetowej Przedstawicielstwa KE w Polsce w zakładce “O nas” ⇒ “Praca w instytucjach UE” ⇒ https://ec.europa.eu/poland/about-us/work-for-eu_pl.


Jak czytamy powyżej, możliwości jest wiele i jest z czego korzystać! Praca w strukturach UE to niesamowita szansa na spełnienie swoich zawodowych aspiracji w dynamicznie rozwijającym się i wielokulturowym środowisku. Swoje umiejętności językowe można kształcić zarówno podczas pracy jak i na specjalnych doszkalających kursach językowych.

W pracy można zajmować się kwestiami, o których na co dzień słyszymy w mediach i wydają nam się bardzo odległe. Tak naprawdę, dotyczą one każdego z nas. Warto poczuć, że ma się swój udział w kształtowaniu przyszłości Europy poprzez pracę w ambitnych, inspirujących i różnorodnych zespołach.
Co więcej, przy wyborze kandydatów najważniejsze są umiejętności i kwalifikacje. Nie ma tutaj miejsc na żadną formę dyskryminacji.

Wejdź w powyższe linki, znajdź ofertę dla siebie i pracuj na rzecz takiej Europy, w której chciałbyś żyć!


Artykuł powstał we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Naszymi rozmówcami byli Pani Ewa Modzelewska i Pan Bartłomiej Balcerzyk z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej
oraz Pan Krzysztof Nalepa z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych.


Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wsparcie merytoryczne.


Rozmowę przeprowadziła Magdalena Oskiera.

Skip to content