Niniejszy podręcznik przedstawia główne wyniki projektu „SKILLfully” przeprowadzonego przez YHI w dniach 19-28 lipca w Łomży. Projekt miał na celu zapewnienie osobom pracującym z młodzieżą i młodym ludziom narzędzi do radzenia sobie z emocjami i stresem, zwiększyć umiejętność udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych oraz pracować nad poczuciem własnej wartości. Pod koniec projektu uczestnicy z 6 krajów uzupełnili swoją wiedzę, wykorzystując i pracując nad 7 tematami, które zostały poruszone podczas projektu.

Tematy poszczególnych rozdziałów:

  • Rozdział 1 – Team Management / Zarządzanie zespołem
  • Rozdział 2 – Assertivness / Asertywność
  • Rozdział 3 – Stress Management / Zarządzanie stresem
  • Rozdział 4 – Positive and Negative inner voice / Pozytywne i negatywne myśli
  • Rozdział 5 – Burnout / Wypalenie
  • Rozdział 6 – Transactional Analysis / Analiza transakcyjna
  • Rozdział 7 – Work-life balance / Równowaga między życiem a pracą

Chcecie dowiedzieć się, jak zarządzać stresem lub jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? Przeczytajcie!

Projekt SKILLfully jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content