O samym projekcie

W dniach od 19 do 27 lipca w Łomży będziemy prowadzić nowy, ciekawy międzynarodowy projekt edukacyjny poświęcony rozwijaniu kompetencji miękkich pt „SKILLfully”. Do Polski przyjadą uczestnicy z kilku krajów europejskich takich jak: Belgia, Litwa, Północna Macedonia, Portugalia, Słowacja oraz Włochy.

W harmonogramie projektu zawarliśmy zarówno warsztaty na tematy takie jak zarządzanie stresem, zarządzanie ryzykiem i projektami, ale również work-life balance czy techniki relaksacyjne. Dla każdego coś miłego!

Project management to element kluczowy w działaniu organizacji pozarządowych. Poza twardymi kompetencjami potrzebnymi do sprawnego zarządzania projektem, coraz bardziej rośnie świadomość tego, jak istotne są kompetencje miękkie, praca zespołowa oraz mentalny aspekt pracy przy projekcie i w organizacji. Z badań wynika, że poziom stresu oraz wypalenia zawodowego rośnie, a obecnie granica wiekowa osób cierpiących na wypalenie obniża się, ponieważ na długotrwały stres narażeni są coraz młodsi pracownicy.

Chcieliśmy stworzyć projekt, który da pracownikom młodzieżowym narzędzia do radzenia sobie ze stroną mentalną zarządzania projektem, co poszerzy ich efektywność pracy i dobrostan. Podczas projektu uczestnicy zwiększą poziom swojej wiedzy z zakresu zarządzania stresem, bazując na konkretnych narzędziach, które następnie będą mogli wykorzystać w pracy z młodzieżą.

Głównym celem projektu jest między innymi przybliżenie uczestnikom zagadnienia wypalenia zawodowego, opracowanie metod, które pozwolą się przed nim uchronić, a osoby uczestniczące w projekcie posiądą również wiedzę, jak obserwować u siebie i u młodzieży, z którą pracują, objawy wypalenia i spadku efektywności.

Więcej informacji wkrótce!

Podstawowe informacje dotyczące projektu

Nazwa projektu: SKILLfully

Data: 19-27.07.2023

Miejsce: Łomża

Rodzaj mobilności: Training Course

Kraje uczestniczące
Polska
Belgia
Litwa
Północna Macedonia
Portugalia
Słowacja
Włochy

Cele projektu:

 1. Zwiększenie wiedzy uczestników projektu o zarządzaniu projektem
 2. Rozwój kompetencji personalnych i społecznych uczestników
 3. Zwiększenie wiedzy o zarządzaniu stresem
 4. Zwiększenie wiedzy o identyfikowaniu i zarządzaniu emocjami
 5. Uporządkowanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektem
 6. Poznanie wypalenia zawodowego i sposobów jego przeciwdziałania
 7. Wypracowanie nowych metod zarządzania zespołem
 8. Zwiększenie wiedzy o budowaniu konstruktywnych opinii zwrotnych
 9. Podniesienie jakości pracy z młodzieżą poprzez budowanie wsparcia
 10. Wymiana doświadczeń z promocją działalności organizacji
 11. Opracowanie planów działań i podręczników przez organizacje partnerskie
 12. Podniesienie poziomu współpracy z młodzieżą poprzez budowanie świadomości o emocjach
 13. Rozwijanie współpracy międzynarodowej poprzez planowanie wspólnych działań
 14. Włączenie osób z mniejszymi szansami w działania i umożliwienie im rozwijania kompetencji
 15. Poznanie różnorodności kulturowej w krajach partnerskich
 16. Budowanie samoświadomości i samooceny w roli pracownika młodzieżowego
 17. Rozwój umiejętności miękkich i wymiana doświadczeń
 18. Rozpowszechnianie treści zachęcających młodych ludzi do uczestnictwa w projektach Erasmus+
 19. Aktywne uczestnictwo pracowników młodzieżowych
 20. Wymiana dobrych praktyk

Projekt „SKILLfully” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content