Czy jesteś liderem? Jakie trzeba mieć predyspozycje, by nim zostać? Jak zaangażować młodą społeczność lokalną, by aktywnie uczestniczyła ona w inicjatywach społecznych i obywatelskich? Odpowiedzi na te pytania uzyskali uczestnicy z siedmiu krajów partnerskich podczas projektu T.A.C.C. (Take Action, Create the Change) w Bułgarii.

Nasze Stowarzyszenie Youth Human Impact wzięło w nim udział jako jedna z organizacji partnerskich. Szkolenie w Sofii odbyło się w dniach 09-13 września 2022. 

Podczas działań projektowych Stowarzyszenie reprezentowała Nicole Rimpler, której relację z projektu możecie przeczytać poniżej:

“Piątek, czyli pierwszy dzień warsztatów rozpoczęliśmy od poznania uczestników projektu. Chwilę później podzieliliśmy się swoimi obawami i oczekiwaniami na jego temat, tworząc z kolorowego papieru T-shirty, na którym wpisywaliśmy swoje oczekiwania a na wyciętej z papieru skarpetce napisaliśmy swoje obawy. Nasze ,,pranie” przypinaliśmy klamerkami na rozciągniętym przy oknach sznurku. Następnie ustanowiliśmy zasady, jakie chcemy, aby panowały podczas trwania projektu (punktualność, aktywne słuchanie, tolerancja itd.). W kolejnej sesji zapoznaliśmy się z Strategią Unii Europejskiej na rzecz młodzieży oraz poznaliśmy 11 europejskich celów młodzieżowych.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od przypomnienia przez jednego z uczestników nad czym pracowaliśmy poprzedniego dnia projektu. W sobotę skupiliśmy się na tematach takich jak: uczestnictwo, kompetencje, zaangażowanie społeczne, wolontariat. Zastanawialiśmy się nad tym jak pobudzić młodych ludzi do podjęcia działania.

W trzeci dzień projektu poznaliśmy style liderskie, próbowaliśmy scharakteryzować dany styl liderski i dyskutowaliśmy na temat tego jak wygląda nasze wyobrażenie o dobrym liderze i dlaczego. W kolejnej sesji rozmawialiśmy na temat przywództwa, zarządzaniem ludźmi i spróbowaliśmy scharakteryzować idealnego lidera. Każdy stworzył tzw. life line, na której wpisywaliśmy swoje negatywne i pozytywne działania na przestrzeni lat. 

W kolejny skupiliśmy się na sposobach komunikacji. Poznaliśmy style komunikacji, pracowaliśmy na przykładach i na ich podstawie dzieliliśmy się swoją opinią – jak usłyszany komunikat wpływa na nas, na nasze zaangażowanie oraz emocje. Próbowaliśmy przekształcać negatywnie brzmiące komunikaty na neutralne. Następnie, podczas zajęć z metod storytellingu, czyli ćwiczeń marketingu opowieści, 5 osób zostało żywymi książkami i każda z nich opowiadała historię swojego życia wcielając się w daną postać (Greta Thunberg, działacz w społeczności lokalnej, Iqbal Masih, Malala Yousafzai, osoba nn – uchodźca). Później mówiliśmy o emocjach jakie wzbudziły nas usłyszane historie.

We wtorek, czyli ostatni dzień warsztatów planowaliśmy projekt na temat liderstwa, jaki chcielibyśmy przeprowadzić w swoim kraju. Budżet, jakim mieliśmy dysponować wynosił 3000 euro i naszym zadaniem było rozpisanie projektu oraz zaprezentowanie go grupie. Następnie pisaliśmy list do samego siebie w przyszłości. 

Podczas ewaluacji końcowej, na narysowanej na kartce dłoni mieliśmy napisać, co z projektu zabieramy do swojego kraju (np. nowe znajomości, kontakty biznesowe, wiedzę z zakresu liderstwa itp.), co nam się podobało a co się nie podobało, a także co zapadło nam  w pamięci.”

Projekt TACC “Take Action, Create the Change” to partnerstwo w zakresie współpracy w ramach Akcji Kluczowej nr 2 programu Erasmus+. Jest on koordynowany przez International Foundation for Y-PEER Development z Bułgarii.

Partnerami projektu są także:

  • Youth on Board z Macedonii Północnej
  • Support Group Network ze Szwecji
  • FuturEurope z Turcji
  • Connex Europe z Belgii
  • Migration_Miteinander e.V. z Niemiec

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content