Stres towarzyszy niemal każdemu aspektowi życia zawodowego, a zarządzanie projektami nie jest tu wyjątkiem. Podczas „SKILLfully”, naszego międzynarodowego projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczestnicy wzięli udział w warsztatach właśnie na temat zarządzania stresem – jak wiemy, rola stresu w zarządzaniu projektami jest kluczowa i może wpłynąć na sukces lub porażkę projektu. W niniejszym wpisie omówimy, jak stres wpływa na zarządzanie projektami i jak można go skutecznie zarządzać.

Jaki jest wpływ stresu na wydajność?

Stres może wpływać na wydajność zarządzającego projektem oraz zespołu. Wyższy poziom stresu może prowadzić do błędów, nieprawidłowej oceny ryzyka oraz ograniczenia zdolności do podejmowania trafnych decyzji.

Zarządzanie terminami

Stres często wynika z presji dotrzymania terminów projektu. Oczekiwania klientów, nadzór nad harmonogramem i zapewnienie zgodności z wymaganiami czasowymi mogą być bardzo stresujące dla menedżera projektu.

Rozwiązywanie konfliktów

Zarządzanie projektami wymaga współpracy wielu interesariuszy. W sytuacjach konfliktowych, stres może utrudniać skuteczne rozwiązywanie problemów i osiąganie porozumienia między różnymi członkami zespołu projektowego.

Zmiany w zakresie projektu

Projekt często podlega zmianom i modyfikacjom, które mogą wprowadzać chaos i niepewność. Adaptacja do nowych warunków pracy może wywołać dodatkowy stres wśród członków zespołu.

Zdrowie i motywacja

Długotrwały stres może prowadzić do obniżenia motywacji oraz negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno menedżera projektu, jak i członków zespołu.

Nasuwa się więc pytanie: jak zarządzać stresem w zarządzaniu projektami? Oto, czego nauczyli się uczestnicy projektu „SKILLfully”:

  1. Planowanie i komunikacja: Staranne planowanie i jasna komunikacja celów projektu pomagają uniknąć niepotrzebnej presji i nadmiernego stresu.
  2. Realistyczne oszacowanie czasu: Realistyczne oszacowanie czasu na realizację poszczególnych etapów projektu pomaga zminimalizować stres związany z napiętymi terminami.
  3. Delegowanie odpowiedzialności: Rozdzielenie obowiązków i odpowiedzialności między członków zespołu pozwala na równomierne rozłożenie stresu i efektywniejsze zarządzanie projektem.
  4. Technologie do zarządzania projektami: Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technologii do zarządzania projektem może usprawnić procesy i zmniejszyć stres związany z organizacją pracy.
  5. Zespołowa współpraca: Wspierająca atmosfera i otwarta komunikacja w zespole projektowym mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem i rozwiązywaniu problemów.

Podsumowując, stres jest nieodłącznym elementem zarządzania projektami. Kluczem do sukcesu jest umiejętne zarządzanie stresem, które obejmuje odpowiednie planowanie, komunikację, współpracę oraz dbałość o zdrowie i motywację członków zespołu. Świadomość wpływu stresu na zarządzanie projektami i działania podejmowane w celu jego skutecznego zarządzania mogą pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów projektowych.

Międzynarodowy projekt edukacyjny „SKILLfully” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Skip to content