Czy kobiety z Ukrainy, które przyjechały do Polski w celu ucieczki przed wojną potrzebują pomocy w wejściu na rynek pracy? Tak, potrzebują, i to właśnie nasze Stowarzyszenie im w tym pomoże!

W dniach 22 -30 sierpnia 2022 r., organizujemy w Gdyni warsztaty dla kobiet i dzieci z Ukrainy „Pracujemy na naszą przyszłość!”, podczas których nauczymy je budować profesjonalne CV, nauczymy co zrobić aby być pewnym siebie i jak uwierzyć we własne możliwości. Poprowadzimy również szkolenie z umiejętności miękkich oraz poradzimy uczestniczkom, jak odnaleźć się na rynku pracy.

Uczestniczki projektu to kobiety w wieku od trzydziestu do pięćdziesięciu lat mieszkające w Łomży, mające dzieci oraz posiadające status uchodźcy, czyli stempel w paszporcie wydany po 24 lutego 2022 roku. Chcemy pomóc im odnaleźć się w nowej sytuacji oraz zawiązać sieć kontaktów w Polsce. Są to kobiety, których największą motywacją jest chęć zdobycia nowych umiejętności i osiągnięć takich jak zdobycie dobrze płatnej pracy, przebranżowienie czy zdobycie wiedzy na temat przedsiębiorczości i project managementu.

Dzięki zdobyciu potrzebnej im wiedzy i umiejętności takich jak stworzenie profesjonalnego CV, lekcje języka polskiego, wyróżnienie swoich kompetencji miękkich i przekłucie ich w mocne strony, oraz warsztatom jak być liderem i wielu innych, zdobędą one kwalifikacje do ugruntowania swojej pozycji na rynku pracy w Polsce, ale także po powrocie do kraju, pomoże im to również uwierzyć w siebie i swoje siły.

W czasie, kiedy uczestniczki będą obecne na naszych szkoleniach i warsztatach, dzieci wezmą udział w przeróżnych zajęciach edukacyjnych. W harmonogramie projektu przewidziane są zajęcia z języka angielskiego i polskiego, a także zajęcia z robotyki, zajęcia plastyczne i muzyczne, a także rekreacyjna wycieczka do Trójmiasta, gdzie odwiedzą one między innymi tamtejsze Muzeum Bursztynu.

Dzięki temu projektowi mamy nadzieję pomóc ukraińskim kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Upewnimy je, że mają potrzebne kwalifikacje oraz możliwości, by poszerzać swoje horyzonty i dążyć do sukcesu. Dodatkowo, chcemy pokazać im kulturę naszego kraju, jak również podkreślić to, że oba nasze kraje dzielą wiele wspólnych cech.

Patronatem Honorowym projekt objęli:

  • Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski,
  • Prezydent Miasta Łomża, dr Mariusz Chrzanowski,
  • Prezydent Miasta Gdańsk, Pani Aleksandra Maria Dulkiewicz,
  • Prezydent Miasta Gdyni, Pan Wojciech Szczurek.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Gdańsk.

Źródłem finansowania jest Fundusz Współpracy Dwustronnej, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021.

Skip to content