Obecnie, jednym z najpoważniejszych wyzwań informacyjnych jest rozpowszechnianie fałszywych informacji, zwanych potocznie „fake newsami”. Kiedy kryzys na Ukrainie zdobywał na sile, dezinformacja i manipulacja informacją stały się nieodłącznym elementem współczesnego konfliktu. W celu zrozumienia wpływu tego zjawiska, przygotowaliśmy krótką informację o fake-newsach do spotkania polsko-ukraińskiego „Poznajmy się” w Łomży. Na końcu artykułu czeka na was publikacja w formacie PDF.

Fake Newsy a Sytuacja na Ukrainie

Konflikt na Ukrainie wywołał falę dezinformacji i fake newsów, które miały na celu wpłynąć na percepcję międzynarodową i podzielić społeczność międzynarodową. Fałszywe informacje, takie jak zdjęcia zmyślonych wydarzeń czy przekłamane cytaty, były rozpowszechniane poprzez media społecznościowe, portale informacyjne i inne źródła. Skala tego zjawiska podkreśliła potrzebę działań na rzecz edukacji medialnej i rozwijania krytycznego myślenia.

Spotkanie polsko-ukraińskie „Poznajmy się” w Łomży ma na celu poprawę wzajemnych relacji i zrozumienia między obiema krajami. Głównymi tematami rozmów będą współpraca kulturalna, gospodarcza oraz dążenie do prawdziwej informacji. Uczestnicy prozmawiają na temat znaczenia rzetelnej komunikacji w kontekście kryzysu na Ukrainie oraz konieczności zwalczania fake newsów.

Podczas spotkania „Poznajmy się” w Łomży, uczestnicy będą również rozmawiać na temat potrzeby edukacji medialnej w społeczeństwie, aby wzmocnić odporność na dezinformację.

W ramach przygotowań, wspólnie zgodzili się na kilka kluczowych punktów:

  1. Współpraca Władz i Mediów: Uczestnicy podkreślili konieczność współpracy między władzami państwowymi a mediami, aby zapewnić przepływ wiarygodnych informacji i zwalczać dezinformację.
  2. Krytyczne Myślenie: Wszyscy zgodzili się, że krytyczne myślenie jest kluczowe w walce z fake newsami. Edukacja obywateli na temat analizowania źródeł i weryfikowania informacji powinna być priorytetem.
  3. Rola Społeczeństwa Obywatelskiego: Podkreślono rolę społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu i raportowaniu fake newsów. Wspólne wysiłki mogą przyczynić się do szybkiego wykrywania i zwalczania dezinformacji.

Wojna na Ukrainie pokazała, jak potężnym narzędziem mogą być fake newsy w manipulacji opinią publiczną. Spotkanie „Poznajmy się” w Łomży ma na celu podkreślenie potrzeby działań mających na celu walkę z dezinformacją poprzez edukację medialną, współpracę między władzami i mediami, oraz rozwijanie krytycznego myślenia. W obliczu wyzwań informacyjnych, taka współpraca jest kluczowa dla utrzymania rzetelności informacji i ochrony demokratycznych wartości.

Tutaj możecie pobrać publikację, która zawiera wyżej opisane treści w nieco innej, rozszerzonej formie:

Zapraszamy do pobierania i dzielenia się z rodziną i przyjaciółmi!

Skip to content