Jak stworzyć bisnesplan? Jakie cechy powinien mieć przedsiębiorca aby jego firma odniosła sukces? Jak za szybko nie tracić motywacji?

To tylko niektóre z kwestii, które rozważali uczestnicy projektu Power of Enterpreneuers, który odbył się w Sanoku w dniach 10-18.09.2019 r.

W wymianie międzynarodowej uczestniczyły organizacje partnerskie z Włoch, Bułgarii, Hiszpanii i Austrii.

Uczestnicy brali udział w warsztatach, nagrywali filmy, zwiedzali Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, spotkali się z przedsiębiorcą w Agroturystyce Sanok i tworzyli własne bisnesplany.


Główne cele projektu Power of Enterpreneurs, które udało sie osiągnąć to:

– pomoc młodym ludziom w poznawaniu się wzajemnie poprzez różne warsztaty na temat motywacji, określania celów, pasji, poczucia własnej wartości, wpływu na społeczność, zdolności do wywierania wpływu i prowadzenia firmy, myślenia systemowego, badań, kreatywności i innowacyjności, rozwiązywania problemów, trwałości i systematyczności, wytrwałości

– poznanie przez młodych ludzi podstawowych pojęć przedsiębiorczości: marketing, umiejętność czytania i pisania finansowego, biznes plan, badania i rozwój

– umożliwienie młodym ludziom learning by doing” poprzez tworzenie biznesplanów i wdrażanie działań empirycznych, w których mogą oni wcielić w życie stworzone plany

– umożliwienie młodzieży pracy w grupach, w celu osiągnięcia wspólnego celu.

         

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content