Dziś nazwane “działaniami wspierającymi uczestnictwo młodzieży”, dawniej znane były pod nazwą “projekty dialogu młodzieży” czy też “Akcja Kluczowa 3”. Co się pod nimi kryje? Ich specyfikę przybliży nam kilkukrotny uczestnik i organizator tego typu projektów w ramach Erasmus+ – Remigiusz Kania.

Działania wspierające uczestnictwo młodzieży to część Erasmusa Plusa opierająca się na współpracy z różnego rodzaju instytucjami i politykami. To w ramach tego rodzaju inicjatyw młodzi ludzie mogą tworzyć projekty, podczas których mają okazję debatować z politykami, decydentami i ekspertami zajmującymi się kwestiami związanymi z młodzieżą. Przedstawiają im swoje postulaty i obawy oraz wspólnie z nimi wypracowują nowatorskie pomysły, które mogą wprowadzić w przyszłości. Projekty mogą mieć formę spotkań, konferencji, konsultacji i wydarzeń. Umożliwiają zawieranie kontaktów w sferze polityki międzynarodowej i krajowej, jak również wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, w których duży udział ma sama młodzież. 

Jak długo jesteś częścią Stowarzyszenie Youth Human Impact i czym dokładnie się tam zajmujesz?

Do YHI dołączyłem w grudniu 2017 roku, czyli na pierwszym roku studiów, zaraz po przyjeździe do Warszawy. Na początku zajmowałem się głównie tworzeniem baz danych i różnego rodzaju researchem a także pozyskiwaniem i kontaktem z partnerami, którzy potencjalnie mogli współpracować z nami przy projektach. Szczególnie wielu udało nam się pozyskać w trakcie projektu pt. „EduReformowalni”, czyli jednego z pierwszych, w których brałem udział. Wykonywałem wtedy bardzo dużo telefonów do posłów i senatorów, aby zaprosić ich do wzięcia udziału w debatach z młodzieżą. Wspierałem też proces tworzenia całego projektu. W tym roku po raz pierwszy współkoordynowałem też projekt wymiany międzynarodowej pt. “Above diVISIONs”.

Na czym polegają projekty wspierające uczestnictwo młodzieży w ramach programu Erasmus+ i jakie są ich cele?

Mają one za zadanie przede wszystkim aktywizację młodzieży. Organizowaliśmy projekty, na które zaprosiliśmy uczestników w wieku od 16. do 22. roku życia. Projekty te zachęcają młodzież do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym, wspierania rozwoju swoich lokalnych społeczności i wywierania realnego wpływu na to, jak wygląda świat wokół nich. Projekty Erasmus+, które tworzymy, mogą być idealnym początkiem dla aspirującej młodzieży do tego, żeby stworzyć innowacyjną inicjatywę we własnym otoczeniu. Bardzo duże znaczenie ma też ten kontakt z politykami i decydentami. Tak było na przykład w projekcie „EduReformowalni”, kiedy to odbyliśmy bardzo pouczającą debatę z parlamentarzystami czy podczas projektu pt. „Air It Out”, gdzie z kolei prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami Giełdy Papierów Wartościowych.

Na czym polegają projekty wspierające uczestnictwo młodzieży w ramachW jakich projektach wspierających uczestnictwo młodzieży brałeś udział? Czy możesz krótko opisać na czym one polegały? programu Erasmus+ i jakie są ich cele?

Najbardziej zaangażowany byłem w projekt „EduReformowalni”. Miał on miejsce w kwietniu i czerwcu 2018 roku. Składał się z dwóch spotkań po trzy dni, które odbyły się w Warszawie dla młodzieży licealnej. W tym czasie uczestnicy mieli mnóstwo zajęć i warsztatów prowadzonych metodami edukacji pozaformalnej. Uczyli się też jak debatować i przygotowywali się do debaty, która miała się odbyć ostatniego dnia projektu. Pomysł projektu zrodził się po tym, jak w 2016 roku została przeprowadzona reforma szkolnictwa, w wyniku której zostały zlikwidowane gimnazja. Wtedy bardzo to „wywróciło do góry nogami” system edukacji szkolnej i to nas właśnie zainspirowało do stworzenia inicjatywy. Chcieliśmy dać uczestnikom możliwość poczucia wpływu na system edukacji, w którym funkcjonują oraz poinformowania polityków o tym, co sądzą o reformie i jej potencjalnych skutkach. Dzięki osobistym spotkaniu z decydentami najwyższego szczebla w państwie, uczestnicy mieli też okazję do poznania opinii przedstawicieli różnych środowisk politycznych.

Jaka jest rola polityków, decydentów czy ekspertów w tego typu projektach?

Eksperci tj. na przykład warsztatowcy i wykwalifikowani trenerzy. Są to osoby, które najczęściej w pierwszym etapie prowadzą warsztaty i zajęcia, przekazują wiedzę teoretyczną i uczą rozwoju kompetencji miękkich. Jeżeli chodzi o polityków to uczestniczą oni w debatach i dyskusjach z młodymi ludźmi, którzy mogą zadać im dowolne pytania z zakresu tematycznego projektu, poznać ich program polityczny i plany względem młodzieży na kolejne lata. Na przykład podczas projektu „Career designers” odbyła się debata między Lewicą a Konfederacją na temat zapatrywań polityków tych partii na sposoby umożliwienia młodym ludziom efektywnego startu w życie zawodowe. Po pierwsze, udział polityków miał na celu przedstawienie różnych punktów widzenia na dany temat. Po drugie, młodzież ma też możliwość przekazania politykom swoich pomysłów, wyrażenia swoich obaw i oczekiwań względem nich.

Czego Ty, jako współorganizator i wolontariusz, nauczyłeś się podczas tych projektów? 

Nauczyłem się wiele o samym programie Erasmus+, jego budowie i zasadach. Musiałem też zrobić duży research na temat zakresu i tematyki projektu. Dzięki temu dowiedziałem się dużo o tym, jak działa parlament w Polsce, jak pracują parlamentarzyści, jak funkcjonują ich biura i czym są tygodnie poselskie.

Jak, według Ciebie, udział w tego typu projektach wpływa na młodych ludzi? Jakie umiejętności pozwala im rozwinąć?

Przede wszystkim rozwija poczucie wpływu na własne środowisko oraz wzmacnia poczucie mocy sprawczej. Nawet jeżeli jest to niewielki projekt, to pozwala na zdobycie wiedzy i doświadczenia, które później może się przełożyć na tworzenie wielkich projektów i zmienianie otoczenia, nawet jeżeli nie na skalę świata czy kraju, to w swoich małych społecznościach lokalnych czy towarzyskich. Młodzi ludzie zaczynają dostrzegać, że mogą wziąć sprawy w swoje ręce i mieć wpływ na to, jak wygląda świat wokół nich.

Rozmawiała: Katarzyna Jachowicz

Redakcja: Magdalena Oskiera


Inicjatywy te tworzą przestrzeń do dialogu między młodymi ludźmi a przedstawicielami władzy publicznej. Zachęcają osoby młode do formułowania własnych pomysłów na zmiany, manifestowania swoich potrzeb, aktywnego udziału w życiu demokratycznym i zabierania głosu w ważnych dla nich sprawach. 

Inicjatywy w ramach tej akcji stanowią więc swoisty most łączący obywateli, organizacje pozarządowe oraz władzę publiczną w celu wspólnego kształtowania założeń polityki europejskiej i krajowej. Mają one na celu ułatwienie udziału młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy i społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Dotychczas nasz Stowarzyszenie zrealizowało 4 tego typu projekty: “Jestem, więc zmieniam”, “EDUreformowalni”, “Air it out” i “Career Designers”. Aby dowiedzieć się o nich więcej, zapraszamy do odwiedzenia zakładki Inicjatywy i projekty.

Remigiusz Kania

Skip to content