Niedawno przedstawialiśmy Wam informację na temat międzynarodowego projektu edukacyjnego UNITED, w którym młodzież ukraińska i polska weźmie udział w warsztatach i zajęciach poświęconych komunikacji międzykulturowej, jedności, budowaniu więzi oraz edukacji na temat dyskryminacji.

Projekt UNITED jest współfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Jednym z omawianych tematów będzie również hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa. Jeśli macie ochotę raczej obejrzeć video, niż czytać tekst to zapraszamy poniżej! 😉

W projekcie na temat jedności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży ukraińskiej w Polsce warto omówić piramidę potrzeb Maslowa z kilku ważnych powodów:

  1. Zrozumienie podstawowych potrzeb: Piramida potrzeb Maslowa to teoria psychologiczna, która opisuje hierarchię ludzkich potrzeb, począwszy od podstawowych fizjologicznych potrzeb, takich jak jedzenie i schronienie, aż po wyższe potrzeby psychologiczne, takie jak akceptacja społeczna i samorealizacja. W projekcie można wykorzystać tę teorię do zrozumienia, że młodzież ukraińska w Polsce może mieć różne poziomy potrzeb i wyzwania, które wpływają na ich poczucie przynależności i jedności.
  2. Identyfikacja czynników wpływających na wykluczenie: Piramida potrzeb Maslowa może pomóc zidentyfikować czynniki wpływające na wykluczenie społeczne młodzieży ukraińskiej. Może to obejmować brak dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak mieszkanie i wyżywienie, ale także brak poczucia bezpieczeństwa czy wsparcia społecznego.
  3. Projektowanie programów wsparcia: Korzystając z piramidy potrzeb Maslowa, można lepiej dostosować programy wsparcia i interwencji, aby pomóc młodzieży ukraińskiej w Polsce. Projekt może koncentrować się na zapewnieniu podstawowych potrzeb, takich jak pomoc w znalezieniu pracy czy dostępie do edukacji, ale także na budowaniu poczucia przynależności i akceptacji społecznej.
  4. Wzmacnianie więzi społecznych: Omawianie piramidy potrzeb Maslowa może pomóc w budowaniu więzi społecznych między młodzieżą ukraińską a polską. Poprzez zrozumienie potrzeb i wyzwań obu grup, projekt może promować wzajemne zrozumienie i solidarność.

Piramida potrzeb Maslowa może być użytecznym narzędziem w projekcie na temat jedności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży ukraińskiej w Polsce, pomagając zrozumieć i adresować różne poziomy potrzeb oraz budować silniejsze więzi między tymi dwoma społecznościami.

Projekt UNITED jest współfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Skip to content