Tematem projektu jest wpływ osobowości na wykonywaną pracę, predyspozycje, metody zwalczanie stresu, chorób zawodowych i sposobów radzenia sobie z nimi.

Kiedy : 9 – 16 kwietnia 2019 r.

Rodzaj projektu: międzynarodowy, edukacyjny

Partnerzy: Nordic European Mobility] [NEM] – Sweden , GEOCLUBE – Associação Juvenil –
Portugal , The Rising Stars – Italy , Association “Tavo Europa” – Lithuania , SOMA FORENINGEN RF –
Finland , Greek Youth Mobility – GYM – Greece , Meraki NGO – Croatia , Youth Human Impact
Association.

Do kogo :
✓ uczestnicy z 8 krajów partnerskich. Z każdego kraju po 5 osób. Wiek uczestników 18-25 lat.

Cele projektu:
✓ Podniesienie świadomości uczestników oraz informowanie opinii publicznej o ryzyku
związanym z życiem zawodowym.
✓ Podniesienie świadomości w zakresie chorób zawodowych i profilaktyki. podniesienie
świadomości wśród młodych ludzi na temat znaczenia równowagi między pracą a życiem
prywatnym.
✓ Stymulowanie kreatywnego myślenia młodych ludzi oraz doskonalenie ich umiejętności w
zakresie autoprezentacji i innych kwalifikacji zawodowych.

Działania:
✓ działania oparte na edukacji pozaformalnej
✓ testy osobowości wraz z interpretacją wyników oraz poznanie stanowiska uczestników
✓ warsztaty ze specjalistą w dziedzinie autoprezentacji
✓ spotkanie oraz rozmowa z psychologiem jak i coachem motywacyjnym
✓ gra miejska, pozwalająca na przełamanie barier i wyjście ze strefy komfortu oraz włączy
społeczność lokalną w działania.
✓ wieczory kulturowe, których celem jest zapoznanie
uczestników z kulturą innych, obecnych na projekcie krajów.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

Skip to content