Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.