O samym projekcie

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak możemy wspólnie działać na rzecz naszej planety?

Czy marzycie o społeczeństwie, które troszczy się o środowisko i dąży do życia zgodnie z zasadami „zero waste”?

Tak? My również.

Dlatego zorganizowaliśmy wymianę młodzieży, która w dniach 23–30 stycznia 2024 roku zjednoczy młodych entuzjastów ekologii i zrównoważonego rozwoju z różnych stron Europy. W projekcie tym weźmie udział 30 uczestników z Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Włoch i Polski.

Pracować, debatować i szukać rozwiązań będziemy w malowniczym Tykocinie, gdzie stworzymy przestrzeń do wspólnego poszukiwania innowacyjnych pomysłów na zmniejszenie ilości odpadów i propagowanie ekologicznego stylu życia. Podczas projektu uczestnicy wezmą udział w interaktywnych sesjach, dyskusjach, warsztatach i praktycznych zajęciach, które pozwolą im lepiej zrozumieć ekologiczne praktyki.

Czego możemy się spodziewać?

Przede wszystkim, projekt ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie stylu życia „zero waste”, ochrony przyrody i środowiska oraz minimalizacji negatywnego wpływu na naszą planetę.

Chcemy też umożliwić wymianę pomysłów i dobrych praktyk między uczestnikami, a także zachęcić do międzykulturowego uczenia się i współpracy w obszarach zrównoważonego życia oraz redukcji odpadów.

Ale to nie koniec.

Planujemy również rozwinąć praktyczne umiejętności uczestników w dziedzinie upcyklingu i kreatywnego recyklingu, aby mogli wprowadzać zrównoważone praktyki do swojego codziennego życia i społeczności.

Podstawowe informacje dotyczące projektu

Nazwa projektu: No Time to Waste

Data: 23-30.01.2024

Miejsce: Tykocin

Rodzaj mobilności: Youth Exchange

Liczba uczestników: 30

Organizacja uczestniczącaKraj
Youth Human Impact
Greek Youth Mobility 
Asociatia AIDE
Associazione Usamborgia
Asociación EuroMuévete
Associação Check-IN
Polska
Grecja
Rumunia
Włochy
Hiszpania
Portugalia

Cele projektu:

  1. Realizacja badania opinii społecznej dotyczącego praktyk zrównoważonego rozwoju.
  2. Zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników projektu o 80% w obszarach stylu życia „zero waste”, ochrony przyrody i środowiska, oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko.
  3. Opracowanie minimum 10 infografik poruszających tematykę projektu.
  4. Wspieranie wymiany pomysłów i praktyk zrównoważonego życia między uczestnikami.
  5. Zapewnienie szans rozwoju umiejętności upcyklingu i recyklingu dla implementacji praktyk ekologicznych.
  6. Promowanie zrozumienia kulturowych perspektyw na kwestie środowiskowe i globalnego obywatelstwa.
  7. Inspiracja uczestników do aktywnego popierania inicjatyw proekologicznych.
  8. Podniesienie świadomości ekologicznej 30 uczestników z różnych krajów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content