Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach projektu Nasz Dom — Wielokulturowa Łomża odkryliśmy historyczne oraz kulturowe sekrety naszego kochanego miasta. Jako YHI wspieraliśmy grupę młodych aktywistów z Łomży, którzy podjęli inicjatywę i zrealizowali projekt na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wspólnie przyjrzeliśmy się i przeanalizowaliśmy wpływ kultury żydowskiej, odkryliśmy tajemnice skrywane w łomżańskim archiwum, wypłynęliśmy na morze pełne interesujących informacji oraz zgromadziliśmy fotografie ukazujące życie i architekturę. 

Zebrane dane posłużyły nam do przygotowania materiałów informacyjnych, które wykorzystaliśmy podczas warsztatów, które odbyły się w lokalnej szkole. Udział w warsztatach wzięło ponad 30 uczniów i studentów. Interaktywna forma zajęć w postaci quizów, scenek i gier zaktywizowały uczestników i umożliwiły im efektywne zdobycie wiedzy o Łomży.

Dzięki fotografiom i informacjom znalezionym w archiwum zorganizowaliśmy także wystawę plenerową. Na ogrodzeniu III Liceum Ogólnokształcącego powiesiliśmy portrety osób zasłużonych dla Łomży. Krótkie notatki umieszczone pod zdjęciami, opisywały życie i dokonania naszych lokalnych bohaterów. Dzięki temu, każdy kto mijał szkołę miał okazję dowiedzieć się czegoś ciekawego.

Aby dodatkowo rozpromować lokalną kulturę zaprosiliśmy szkoły do udziału w wycieczce szlakiem ”´Śladami Żydów łomżyńskich”. Wcieliliśmy się w rolę przewodników i oprowadziliśmy uczestników po najciekawszych miejscach w Łomży, a w każdym z punktów wycieczki na uczniów czekały, gry, zabawy i quizy ułatwiające zdobywanie wiedzy.

Zorganizowaliśmy także atrakcje dla lokalnej społeczności w postaci gry miejskiej. W grupach uczestnicy musieli podążać za szlakiem i zdobywać kolejne punkty patrolowe, w których realizowali różne interaktywne zadania prowadzone przez naszych wolontariuszy.

Nie zabrakło również forum dyskusyjnego ze specjalistami z dziedziny historii oraz kultury mniejszości zamieszkujących tereny łomskie w dawnych czasach. Oprócz paneli z ekspertami przygotowaliśmy także liczne stoiska, które zachęcały do pogłębiania wiedzy o Łomży. Wydarzenie odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym i wzięło w nim udział ponad 500 osób.

Zwieńczeniem inicjatywy „Nasz Dom — Wielokulturowa Łomża” było wydarzenie podsumowujące, na które zostali zaproszeni przedstawiciele władz miejskich. Głównym punktem programu tego dnia była premiara filmu ”Jeden dzień z życia wielokulturowej Łomży”. Kadry pokazane w filmie były realizowane podczas wszystkich wcześniejszych działań, a sam film prezentował wyniki naszej inicjatywy oraz pokazywał wypracowaną wartość intelektualną.

Projekt przybliżył nam i mieszkańcom Łomży jej niezwykłą wielokulturową historię. Choć to czego mieliśmy okazję doświadczyć to przeszłość, to duch miasta jest wciąż żywy i możliwość tak bezpośredniego obcowania z tym co za nami zainspirowała nas i uczestników projektu do budowania tego, co przed nami.

Skip to content