W dniach 11 – 19 września odbył się międzynarodowy projekt edukacyjny „My online Success” na Sycylii, w którym byliśmy partnerem.

Podczas trwającego ponad tydzień projektu zorganizowanego przez organizację „Be the Change” z Włoch, uczestnicy mieli okazję dobrze się poznać dzięki metodom edukacji pozaformalnej – grali w gry edukacyjne, rozwijali kompetencje współpracy w grupie, a także uczyli się poprzez wzajemną wymianę doświadczeń.

Na samym początku uczestnicy wymienili obawy, nadzieje oraz wkład, jaki mogą wnieść w realizację projektu. Projekt rozpoczęły również gry ułatwiające uczestnikom poznanie i zapamiętanie swoich imion. Przedstawiony został też regulamin oraz zasady, jak również wprowadzenie do programu Erasmus+ i korzyści z uczestnictwa w projektach.

Do realizacji założeń merytorycznych wykorzystane były takie metody jak między innymi „World Cafè”, podczas którego uczestnicy dyskutowali na temat narzędzi przydatnych do osiągnięcia sukcesu online czy rozwoju ścieżki kariery.

Uczestnicy wypracowali szereg przydatnych metod i wskazówek, które przydadzą się przy budowaniu ścieżki kariery oraz kilka metod służących samopoznaniu, wprowadzeniu pozytywnych zmian w życiu oraz rozwijaniu swoich możliwości.

Ważnym aspektem omawianym podczas projektu „My Online Success” był samorozwój. Uczestnicy zaczęli od stworzenia listy swoich krótkoterminowych oraz długoterminowych celów. Później, podczas warsztatów grupowych omówili stworzone przez siebie listy oraz pracowali nad wyciągnięciem wniosków z dotychczasowych doświadczeń i porażek. Pomogło im to określić kierunek dalszego rozwoju oraz uświadomili sobie, nad czym muszą pracować i w czym się doskonalić.

Poznanie kultury i zwyczajów innych europejskich krajów ułatwiła organizacja wieczorów kulturowych, podczas których uczestnicy nauczyli się między innymi bułgarskich i macedońskich tańców narodowych, polskiego Poloneza oraz włoskich gestów i genezy ich pochodzenia.

Podczas projektu uczestnicy mieli także szansę wypłynąć w rejs po okolicznych wyspach, wśród nich między innymi znalazły się Lapari czy Isola Di Vulcano.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content